Back to top

Terminologia del càncer

Presentació
  • ca  gen, n m
  • es  gen, n m
  • fr  gène, n m
  • en  gene, n

Definició
Unitat hereditària elemental formada per una seqüència de nucleòtids al llarg d'una molècula de DNA o d'RNA que conté tota la informació necessària per a la síntesi d'un polipèptid o un producte d'RNA.

Nota

  • Els gens procariotes i els eucariotes no presenten la mateixa estructura. Així, mentre que els primers són continus, els segons són discontinus i estan constituïts per exons i introns. Els dos, a més, presenten regions no codificants de control de la transcripció. Cada gen ocupa un locus específic en el cromosoma i es transmet com a unitat d'informació genètica d'una generació a la següent.