Back to top

Lèxic d’al·lèrgies - Presentació

© Autoria: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut; TERMCAT, Centre de Terminologia
© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2021

 

El Lèxic d’al·lèrgies conté 1.972 termes relatius a trastorns al·lèrgics, provocats, principalment, per al·lèrgens d’origen farmacològic, alimentari, químic i vegetal. Aquesta terminologia forma part del subconjunt Al·lèrgies de l’extensió catalana de SNOMED CT (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms), una terminologia clínica integral, multilingüe i codificada.

Les dades que ofereix el diccionari en línia procedeixen de l’assessorament fet l’any 2020 pel TERMCAT, per iniciativa del Servei de Planificació Lingüística del Departament de Salut, en què es va validar la versió catalana d’aquest subconjunt que agrupa manifestacions al·lèrgiques. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte Diccionari clínic per a iSalut, impulsat des de l’Oficina d’Estàndards i Interoperabilitat (OFSTI) de la Fundació TIC Salut Social, en col·laboració amb l’Àrea de Sistemes d’Informació de l’Institut Català de la Salut. En el diccionari en línia que us presentem, la informació s’ha adaptat al format terminogràfic per facilitar la recuperació de les dades.

En total, el Lèxic d’al·lèrgies aplega 3.158 denominacions en català, 421 equivalents en castellà i 1.798 equivalents en anglès, a més dels codis corresponents de la versió internacional de SNOMED CT i de l’extensió catalana d’aquesta classificació associats a cada al·lèrgia.

Cada fitxa terminològica conté la denominació catalana considerada principal i les denominacions catalanes sinònimes, si n’hi ha; equivalents en castellà o en anglès, i el codi documental corresponent. En relació amb els equivalents, convé precisar que la gran majoria de les fitxes d’aquest lèxic tan sols inclouen equivalències en una llengua, sigui el castellà, sigui l’anglès. El motiu és que les dades originals consten d’entrades en castellà o d’entrades en anglès, segons la procedència de la nomenclatura. Les fitxes que contenen equivalents en castellà es corresponen a entrades creades a Catalunya, i estan pendents de ser incorporades a SNOMED CT Internacional. Les fitxes que contenen equivalents en anglès, en canvi, provenen de la nomenclatura internacional de SNOMED CT. Aquesta diferència segons l’origen de la nomenclatura es reflecteix també en els codis assignats: per a la nomenclatura creada a Catalunya, el codi provisional, pendent de ser incorporat a SNOMED CT Internacional, es proporciona al camp nota; per a la nomenclatura internacional, el codi corresponent de SNOMED CT s’ofereix al camp denominació, amb la llengua codi.

El TERMCAT ha posat a disposició dels usuaris la terminologia del subconjunt d’al·lèrgies de SNOMED CT amb les modificacions pertinents per a garantir una certa homogeneïtat de les dades en format terminològic. Aquesta obra no inclou definicions, atès el caràcter descriptiu de les denominacions. Puntualment, quan s’ha considerat necessari, s’han inclòs notes lingüístiques. També s’ha fet constar en nota el codi corresponent a la nomenclatura d’al·lèrgies creada a Catalunya.

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot accedir a les fitxes terminològiques de dues maneres diferents: mitjançant l’accés a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) o mitjançant cerques simples o avançades (directament al quadre “Text de la consulta”, en qualsevol de les llengües del diccionari).

 

Equip de treball

 

Autoria:

 Gentcat depertament de salut          TERMCAT           

 

Edició:

 TERMCAT           

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:
CATALUNYA. DEPARTAMENT DE SALUT; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Lèxic d'al·lèrgies [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2021. (Diccionaris en Línia)
<https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/296>

Darrera actualització: 24-03-2023