Back to top
Torna al llistat dels Diccionaris en Línia

Diccionari de seguretat alimentària

Presentació
 • ca  alumini, n m
 • es  aluminio, n m
 • fr  aluminium, n m
 • en  aluminium, n
 • en  aluminum, n
 • sbl  Al

Perills alimentaris

Definició
Element químic metàl·lic de color blanc argentat, dúctil i molt mal·leable.

Nota

 • 1. Presència en el medi ambient: És el metall més abundant a l'escorça terrestre. Es pot acumular en el sòl i l'aigua i, consegüentment, en els cultius i en els animals.
 • 2. Tipus de contaminant: Contaminant químic que es considera poc tòxic.
 • 3. Exposició per via alimentària: Associada, principalment, al consum d'aliments d'origen animal i d'aliments d'origen vegetal que contenen concentracions altes d'alumini, ja sigui de forma natural, per addició d'additius alimentaris que en contenen o per migració de materials en contacte amb els aliments. Així, l'exposició alimentària a l'alumini pot provenir del consum de molts aliments, per exemple, hortalisses de fulla verda, cereals i derivats, marisc, vísceres d'animals i espècies.
 • 4. Efectes en la salut humana: És bioacumulable, especialment en els ossos, el cervell, el fetge i els ronyons, però no es considera cancerigen ni genotòxic. Només s'absorbeix una petita part de la quantitat ingerida.
 • ca  aliment modificat genèticament, n m
 • ca  AMG, n m sigla
 • es  alimento genéticamente modificado, n m
 • es  alimento GM, n m
 • es  alimento modificado genéticamente, n m
 • fr  aliment génétiquement modifié, n m
 • fr  aliment modifié génétiquement, n m
 • fr  AGM, n m sigla
 • en  genetically engineered food, n
 • en  genetically modified food, n
 • en  genfood, n
 • en  GM food, n
 • en  GEF, n sigla
 • en  GMF, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Aliment procedent d'un organisme modificat genèticament, o que inclou en la seva composició un aliment procedent d'un organisme modificat genèticament o algun derivat d'un organisme modificat genèticament.

Nota

 • Sovint els aliments modificats genèticament són aliments transgènics, motiu pel qual les formes aliment modificat genèticament i aliment transgènic s'utilitzen indistintament, com a sinònims. Estrictament, però, hi pot haver aliments modificats genèticament que no siguin transgènics. En la composició d'un aliment, d'altra banda, hi pot haver components transgènics, components que hagin estat modificats per enginyeria genètica però que no siguin transgènics i components sense modificació genètica.
amines biògenes amines biògenes

Perills alimentaris

 • ca  amines biogèniques, n f pl
 • ca  amines biògenes, n f sin. compl.
 • es  aminas biógenas, n f pl
 • es  aminas biogénicas, n f pl
 • fr  amines biogènes, n f pl
 • en  biogenic amines, n pl

Perills alimentaris

Definició
Conjunt de compostos nitrogenats que es formen per la transformació de determinats aminoàcids presents en els aliments per l'acció d'enzims específics generats per microorganismes.

Nota

 • 1. Presència en els aliments: Es poden trobar en una alta concentració en aliments sotmesos a fermentació o en aliments que han estat exposats a contaminació microbiana durant l'emmagatzematge.
 • 2. Efectes en la salut humana: Algunes es generen d'una manera natural en l'organisme i tenen un paper important en diverses funcions fisiològiques de les persones, com ara la resposta immunitària, però, quan se n'ingereixen quantitats elevades, poden produir un quadre tòxic.
 • 3. Exemples: La cadaverina, la histamina, la putrescina, la triptamina i la tiramina, entre d'altres.
amines biogèniques amines biogèniques

Perills alimentaris

 • ca  amines biogèniques, n f pl
 • ca  amines biògenes, n f sin. compl.
 • es  aminas biógenas, n f pl
 • es  aminas biogénicas, n f pl
 • fr  amines biogènes, n f pl
 • en  biogenic amines, n pl

Perills alimentaris

Definició
Conjunt de compostos nitrogenats que es formen per la transformació de determinats aminoàcids presents en els aliments per l'acció d'enzims específics generats per microorganismes.

Nota

 • 1. Presència en els aliments: Es poden trobar en una alta concentració en aliments sotmesos a fermentació o en aliments que han estat exposats a contaminació microbiana durant l'emmagatzematge.
 • 2. Efectes en la salut humana: Algunes es generen d'una manera natural en l'organisme i tenen un paper important en diverses funcions fisiològiques de les persones, com ara la resposta immunitària, però, quan se n'ingereixen quantitats elevades, poden produir un quadre tòxic.
 • 3. Exemples: La cadaverina, la histamina, la putrescina, la triptamina i la tiramina, entre d'altres.
aminoàcid aminoàcid

Conceptes generals

 • ca  aminoàcid, n m
 • es  aminoácido, n m
 • fr  acide aminé, n m
 • en  amino acid, n

Conceptes generals

Definició
Substància orgànica que té almenys un grup funcional carboxil i un grup funcional amina i que forma part de les proteïnes com a unitat estructural bàsica.

Nota

 • El cos humà pot sintetitzar alguns aminoàcids, però els aminoàcids essencials (valina, leucina, isoleucina, treonina, metionina, lisina, fenilalanina i triptòfan) només es poden obtenir a través de l'alimentació.
 • ca  anàlisi química, n f
 • ca  anàlisi, n f sin. compl.
 • es  análisis, n m
 • es  análisis químico, n m
 • fr  analyse, n f
 • fr  analyse chimique, n f
 • en  analysis, n
 • en  chemical analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Determinació de la composició, la identitat, la puresa, la constitució i l'estructura d'una mostra.
anàlisi d'incertesa anàlisi d'incertesa

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi d'incertesa, n f
 • es  análisis de incertidumbre, n m
 • fr  analyse d'incertitude, n f
 • en  uncertainty analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Identificació de l'origen de la incertesa científica en un càlcul d'avaluació del risc per a avaluar-ne les repercussions potencials.
anàlisi DAFO anàlisi DAFO

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi DAFO, n f
 • es  análisis DAFO, n m
 • es  análisis FODA, n m
 • fr  analyse AFOM, n f
 • fr  analyse FFPM, n f
 • en  SWOT analysis, n
 • en  TOWS analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Anàlisi d'una organització que es fonamenta en la identificació, d'una banda, de les debilitats i les fortaleses que posseeix i, de l'altra, de les amenaces i les oportunitats que pot plantejar l'entorn, amb l'objectiu d'ajudar en la tria de les estratègies i les actuacions més adequades per a assolir una missió.

Nota

 • 1. L'anàlisi DAFO és una anàlisi prèvia a la planificació estratègica.
 • 2. La denominació anàlisi DAFO conté una sigla, DAFO, que és un calc de la sigla anglesa SWOT i prové de les inicials dels mots debilitats (weaks), amenaces (threats), fortaleses (strenghts) i oportunitats (opportunities).
anàlisi de perills i punts crítics de control anàlisi de perills i punts crítics de control

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi de perills i punts crítics de control, n f
 • ca  APPCC, n f sigla
 • es  análisis de peligros y puntos críticos de control, n m
 • es  APPCC, n m sigla
 • fr  analyse des dangers et de maîtrise des points critiques, n f
 • fr  analyse des risques et points critiques pour leur maîtrise, n f
 • fr  HACCP, n f sigla
 • en  hazard analysis critical control points, n
 • en  HACCP, n sigla

Anàlisi del risc

Definició
Sistema de gestió de perills alimentaris que permet identificar, avaluar i controlar els perills alimentaris potencials significatius per a la seguretat dels aliments en tots els processos de la cadena de producció i de la cadena de subministrament amb la finalitat d'establir mesures preventives per a eliminar-los o reduir-los a un nivell acceptable.

Nota

 • 1. L'anàlisi de perills i punts crítics de control ha esdevingut una eina de reconeixement internacional per al control de perills alimentaris pel seu rigor científic i la seva sistematicitat.
 • 2. L'aplicació de l'anàlisi de perills i punts crítics de control es basa en la identificació dels perills alimentaris i l'establiment de punts crítics de control en tot el procés de fabricació, per a cadascun dels quals s'ha definit un límit crític.
 • 3. Un diagrama de flux permet esquematitzar les fases del procés sotmès a una anàlisi de perills i punts crítics de control.
anàlisi del risc anàlisi del risc

Anàlisi del risc

 • ca  anàlisi del risc, n f
 • es  análisis de riesgo, n m
 • fr  analyse du risque, n f
 • en  risk analysis, n

Anàlisi del risc

Definició
Metodologia de treball formada per tres elements interrelacionats orientats a establir mesures o accions eficaces amb l'objectiu general d'aconseguir un elevat nivell de protecció de la salut de les persones.

Nota

 • L'anàlisi del risc consta de tres elements interrelacionats: l'avaluació del risc, la gestió del risc i la comunicació del risc.