Back to top

Terminologia dels videojocs

Presentació
animació d'esquelet animació d'esquelet

Creació

 • ca  animació d'esquelet, n f
 • es  animación esqueletal
 • es  animación esquelética
 • fr  animation par squelette
 • fr  animation squelettique
 • en  skeletal animation
 • en  skeleton animation
 • de  Skeletal-Animation

Creació

Definició
Tècnica d'animació en 3D consistent a recrear el moviment d'un personatge a partir de dades prèviament emmagatzemades sobre els moviments i les rotacions dels ossos que el conformen.
animació de personatges animació de personatges

Creació

 • ca  animació de personatges, n f
 • es  animación de personajes
 • fr  animation de personnages
 • en  character animation
 • de  Charakter-Animation

Creació

Definició
Animació aplicada als objectes gràfics que actuen de personatges en un videojoc.
animació per interpolació animació per interpolació

Creació

 • ca  animació per interpolació, n f
 • es  animación por interpolación
 • fr  animation par image clé
 • fr  animation par interpolation
 • en  key animation
 • en  keyframe animation
 • de  Keyframe-Animation
 • de  Schlüsselbild-Animation

Creació

Definició
Tècnica d'animació de personatges que consisteix a emmagatzemar fotogrames clau amb les posicions inicials i finals d'un objecte gràfic en 3D i interpolar-hi els fotogrames intermedis a fi d'obtenir una metamorfosi.
animació per vèrtexs animació per vèrtexs

Creació

 • ca  animació per vèrtexs, n f
 • es  animación por vértices
 • fr  animation des sommets
 • en  morph target animation
 • en  per-vertex animation
 • en  vertex animation
 • de  Morph-Target-Animation
 • de  Per-Vertex-Animation

Creació

Definició
Tècnica d'animació de personatges en 3D consistent a recrear el moviment d'un personatge per mitjà de la modificació dels vèrtexs de cadascun dels polígons que el conformen.
 • ca  antialiàsing, n m
 • es  antialiasing
 • fr  anticrénelage
 • en  antialiasing
 • de  Anti-Aliasing
 • de  Anti-Treppeneffekt

Jocs

Definició
Procés de la renderització que consisteix a reduir l'aliàsing per mitjà de tècniques de processament d'imatge.
aparició sobtada aparició sobtada

Jocs

 • ca  aparició sobtada, n f
 • es  popping
 • fr  apparition soudaine
 • en  pop effect
 • en  popping
 • de  Popping

Jocs

Definició
Defecte de visualització consistent en el sorgiment brusc d'objectes gràfics allunyats del punt d'observació o en un canvi sobtat del seu aspecte, que té lloc quan se n'augmenta el nivell de detall de manera discreta.
 • ca  interfície de programació d'aplicacions, n f
 • ca  API, n f sigla
 • es  interfaz de programación de aplicaciones
 • es  API sigla
 • fr  interface de programmation d'applications
 • fr  interface API sigla
 • en  application programming interface
 • en  API sigla
 • de  Programmierschnittstelle
 • de  API sigla

Jocs

Definició
Interfície que permet accedir a un conjunt de biblioteques estàndard que faciliten al programador el desenvolupament d'aplicacions.

Nota

 • La sigla API prové de la denominació anglesa application programming interface.
aplicació rupturista aplicació rupturista

Indústria

 • ca  aplicació rupturista, n f
 • es  aplicación asesina
 • fr  application phare
 • fr  application vedette
 • en  killer app
 • en  killer application
 • en  leader application
 • de  Killer-Applikation

Indústria

Definició
Aplicació informàtica innovadora que esdevé de gran utilitat i que obté un èxit immediat i una gran popularitat entre els usuaris, fins al punt que condiciona el desenvolupament posterior de nous productes informàtics i pot arribar a desplaçar la competència.
 • ca  arbre, n m
 • es  árbol
 • fr  arbre
 • en  tree
 • de  Baum

Conceptes generals

Definició
Representació d'una estructura de dades constituïda per una sèrie de nodes relacionats jeràrquicament entre si, de manera que hi ha un únic node que fa d'arrel de l'estructura i que cada altre node procedeix d'un sol node immediatament anterior en la jerarquia.

Nota

 • La tipologia bàsica de nodes d'un arbre és la següent: node arrel (és el node que no parteix de cap altre, a partir del qual es desenvolupa tota l'estructura arbòria), node pare (és un node que representa un estadi immediatament anterior a un estadi posterior) i node fill (és un node descendent directe d'un altre node, que representa un estadi immediatament posterior a l'estadi precedent).
arbre binari arbre binari

Conceptes generals

 • ca  arbre binari, n m
 • es  árbol binario
 • fr  arbre binaire
 • en  binary tree
 • de  Binärbaum

Conceptes generals

Definició
Arbre en què cada node pare té com a màxim dos nodes fill.