Back to top

COVID-19 - Neoloteca

Presentació
 • ca  COVID-19, n f
 • ca  covid-19·, n f
 • ca  COVID-19··, n m sin. compl.
 • ca  covid-19···, n m sin. compl.
 • ca  malaltia del coronavirus 2019, n f sin. compl.
 • es  covid-19·, n m/f
 • es  Covid-19··, n m/f
 • es  enfermedad del coronavirus 2019, n f
 • es  enfermedad por coronavirus 2019, n f
 • es  enfermedad respiratoria provocada por el SARS-CoV-2, n f
 • es  COVID-19, n m/f sigla
 • fr  maladie à coronavirus 2019, n f
 • fr  COVID-19, n m/f sigla
 • it  Covid-19, n m/f
 • it  malattia da coronavirus 2019, n f
 • it  malattia respiratoria acuta da SARS-CoV-2, n f
 • it  COVID-19·, n m/f sigla
 • pt  covid-19··, n m/f
 • pt  Covid-19·, n m/f
 • pt  doença do coronavírus 2019, n f
 • pt  doença por coronavirus 2019, n f
 • pt  síndrome respiratória associada à SARS-CoV-2, n f
 • pt  COVID-19, n m/f sigla
 • en  coronavirus disease 2019, n
 • en  covid-19··, n
 • en  Covid-19·, n
 • en  SARS-CoV-2 acute respiratory disease, n
 • en  COVID-19, n sigla
 • de  Coronavirus-Erkrankung-2019, n f
 • de  Coronavirus-Krankheit-2019, n f
 • de  Covid-19·, n n
 • de  COVID-19, n n sigla
 • cod  **Motiu de normalització: Donar prioritat a una o diverses denominacions en ús**

Ciències de la salut > Malalties infeccioses i parasitàries, Ciències de la salut > Pneumologia, **Denominació catalana 1: Manlleu adoptat de l'anglès**, **Denominació catalana 2: Manlleu adoptat de l'anglès**, **Denominació catalana 3: Manlleu adoptat de l'anglès**, **Denominació catalana 4: Manlleu adoptat de l'anglès**

Definició
Malaltia respiratòria d'origen víric causada pel coronavirus SARS-CoV-2, que en casos lleus produeix símptomes similars als de la grip, generalment febre, tos, dispnea, miàlgia i astènia, i en casos greus pot derivar en una pneumònia associada a un procés inflamatori general que requereix atenció intensiva.

Nota

 • 1. La COVID-19 es transmet principalment per contacte amb les gotetes respiratòries que genera una persona portadora del virus quan parla, tus o esternuda. Els casos greus es donen sobretot en persones immunovulnerables, o que tenen patologies prèvies de base o unes característiques idiopàtiques que les fan especialment susceptibles al SARS-CoV-2.
 • 2. La forma COVID-19 és una sigla procedent de la denominació anglesa coronavirus disease 2019 ('malaltia del coronavirus 2019'). La sigla s'utilitza sobretot en l'àmbit especialitzat, mentre que en l'àmbit divulgatiu i de la llengua general la tendència és a escriure covid-19, com a forma ja lexicalitzada.
 • 3. En català el gènere recomanat per a COVID-19 (o covid-19) és el femení, d'acord amb l'origen etimològic del mot (sigla anglesa que té com a nucli disease, corresponent en català al mot femení malaltia). Tot i això, també és vàlid el gènere masculí, ja que s'ajusta a l'estructura morfoprosòdica del substantiu (mot agut acabat en [it]).

  En la resta de llengües romàniques el gènere atribuït a COVID-19 (i a les seves variants gràfiques, Covid-19 i covid-19) varia segons la font. En castellà, francès i italià els organismes oficials, però, recomanen l'ús preferent del femení.
 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme COVID-19 (sin. covid-19; sin. compl. malaltia del coronavirus 2019)

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aproven les denominacions COVID-19 i covid-19, com a sinònims absoluts i amb gènere preferentment femení, juntament amb el sinònim complementari malaltia del coronavirus 2019.

  El Consell Supervisor fa notar que aquesta resolució s'adaptarà en el futur, si escau, a l'evolució que faci la forma COVID-19 en català, tant pel que fa al gènere com pel que fa a l'escriptura (COVID-19 vs. covid-19).

  Criteris aplicats

  Pel que fa a COVID-19:

  ·És una denominació internacional, acrònim creat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) a partir de la forma anglesa coronavirus disease 2019, és a dir, malaltia del coronavirus 2019. La xifra 19 fa referència al 2019, any d'aparició de la malaltia.

  ·És una forma àmpliament utilitzada, especialment en l'àmbit mèdic i científic.

  ·Els especialistes hi donen el vistiplau.

  ·En altres llengües s'utilitza la mateixa denominació.

  Quant a covid-19:

  ·És un substantiu procedent de la lexicalització de la sigla originària, fixada internacionalment com a denominació de la malaltia.

  ·És una forma ja força utilitzada, sobretot en entorns periodístics i de llengua general, d'acord amb la gran repercussió i difusió que ha tingut la malaltia.

  ·En altres llengües s'observa el mateix procés de lexicalització de la sigla.

  D'acord amb l'origen de sigla, es proposa l'ús preferent del gènere femení, per tal com el nucli de base de la denominació de partida en català és femení (malaltia, de l'anglès disease). Aquesta proposta segueix el que estableixen la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i la majoria de llibres d'estil catalans pel que fa al gènere de les sigles, és coherent amb la forma recomanada fins ara pel TERMCAT i per la majoria de mitjans de comunicació en català, i segueix també l'ús formal majoritari observat en general en català.

  Malgrat tot, el Consell Supervisor considera també vàlid l'ús del gènere masculí, atesa la ràpida lexicalització de la sigla, que ha fet perdre consciència d'aquest origen, i el fet que l'estructura morfoprosòdica del mot resultant remet al masculí: es tracta d'una forma aguda (com correspon majoritàriament als mots acabats en síl·laba travada, és a dir, en consonant) acabada en -id (equivalent fonèticament a -it), com els mots masculins ardit, bandit, cabrit, confit, escrit o polit, entre d'altres. L'associació amb el virus que provoca la malaltia pot contribuir també a la percepció del mot com a masculí, a banda de la influència de l'ús en altres llengües romàniques, força decantat cap al masculí.

  El Consell Supervisor fa notar que aquesta decisió caldrà que sigui revisada en el futur per a adequar-la, si escau, a l'evolució del mot en català entre els parlants, tant pel que fa a l'escriptura com al gènere.

  Finalment, pel que fa a malaltia del coronavirus 2019:

  ·És una denominació explicativa del concepte, calc de la forma anglesa corresponent (coronavirus disease 2019), que ha donat lloc a la sigla COVID-19.

  ·És una forma ja documentada i té el vistiplau dels especialistes.

  ·En altres llengües s'utilitza la forma anàloga

  Entre malaltia del coronavirus 2019 i malaltia per coronavirus 2019, s'opta per la primera denominació pels motius següents:

  ·Resulta més travada des del punt de vista terminològic (per remarca l'agent que provoca la malaltia, mentre que del integra l'agent dins la malaltia).

  ·És una solució més popular i, de fet, té més ús.

  ·Segueix l'analogia d'altres noms de malalties en què la denominació fa referència, com en aquest cas, a l'agent que la causa (per exemple, malaltia del col·lagen, malaltia del sèrum, malaltia del trèvol o malaltia del zinc).

  Formes desestimades

  Es descarta la forma Covid-19, amb majúscula inicial, malgrat que té força ús als mitjans de comunicació, perquè remet, erròniament, a un nom propi. Aquesta forma, que alguns mitjans justifiquen com a solució provisional entre la sigla originària, utilitzada en entorns especialitzats, i el substantiu procedent de la lexicalització, no es considera adequada com a denominació de la malaltia.

  Pel que fa a la pronúncia de COVID-19 (o covid-19), es considera poc adequada la pronúncia plana, tenint en compte l'estructura fonològica del català i el fet que el mot acaba en síl·laba travada. La tendència observada en alguns locutors a fer el mot pla és deguda, probablement, a la influència d'altres llengües, sobretot de l'anglès, o potser també a la influència de pronúncies populars d'alguns mots plans acabats en -i, com ara àpi[t], gèn[it] o prèmi[t]. Quant al timbre de la o en els dialectes que neutralitzen, la tendència lògica inicial, d'acord amb l'origen de sigla i amb l'especialització del mot, és a no reduir-la a u i, en tot cas, a anar-ho fent progressivament, a mesura que el mot es popularitzi. Es consideren possibles, doncs, totes dues pronúncies.

  Les formes malaltia respiratòria causada pel SARS-CoV-2 i síndrome respiratòria associada al SARS-CoV-2 són descriptives del concepte i adequades, però s'ha descartat de fer-les constar com a denominacions perquè tenen poc ús en comparació amb les formes aprovades.

  [Acta 664, 3 de juny de 2020]