Diccionari general de l'esport

   

Diccionari general de l'esport

 

 

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari general de l’esport, una obra elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de diverses federacions balears i valencianes i amb el suport dels governs català (Secretaria de Política Lingüística), andorrà (Direcció General de Política Lingüística) i balear (Direcció General de Política Lingüística).

El Diccionari general de l’esport, que conté 11.000 termes de 80 esports diferents, vol ser una eina de consulta habitual d’un públic molt ampli: practicants, tècnics, àrbitres, aficionats, periodistes, traductors i correctors, que estiguin interessats a conèixer la denominació catalana d’un concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme o, per exemple, quins són els termes bàsics d’un esport concret.

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex de lesions esportives

Recull fotogràfic

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

Aquest diccionari és la versió en línia del Diccionari general de l’esport, una obra elaborada pel TERMCAT amb la col·laboració de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i de diverses federacions balears i valencianes i amb el suport dels governs català (Secretaria de Política Lingüística), andorrà (Direcció General de Política Lingüística) i balear (Direcció General de Política Lingüística).

El Diccionari general de l’esport, que conté 11.000 termes de 80 esports diferents, vol ser una eina de consulta habitual d’un públic molt ampli: practicants, tècnics, àrbitres, aficionats, periodistes, traductors i correctors, que estiguin interessats a conèixer la denominació catalana d’un concepte, el seu equivalent en castellà, francès o anglès, el significat exacte d’un terme o, per exemple, quins són els termes bàsics d’un esport concret.

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé  fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex de lesions esportives

Recull fotogràfic

Bibliografia

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Darrera actualització: 12-07-2018

 

This dictionary is the online versiono f the Diccionari general de l’esport ('General Dictionary of Sport'), a work created by TERMCAT, in cooperation with the Catalan Union of Sports Federations and several Balearic and Valencian federations, and supported by the Catalan, Andorran and Balearic governements.

The Diccionari general de l’esport, which gathers 11,000 terms belonging to 80 different sports, aims to be a useful tool to a wide range of users: sportspeople, coaches, referees, enthusiasts, journalists or translators, interested in learning the Catalan designation for a term, its equivalent designations in Spanish, French or English, the exact meaning of a term or, for example, what is the most common terminology of a particular sport.

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex de lesions esportives

Recull fotogràfic

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Last update: 12-07-2018

 

Este diccionario es la versión en línea del Diccionari general de l’esport ('Diccionario general del deporte'), una obra elaborada por TERMCAT con la colaboración de la Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña y de varias federaciones baleares y valencianas, y con el apoyo del gobierno catalán (Secretaría de Política Lingüística), andorrano (Dirección General de Política Lingüística) y balear (Dirección General de Política Lingüística).

El Diccionari general de l’esport, que contiene 11.000 términos de 80 deportes distintos, quiere ser una herramienta de consulta habitual para un público muy amplio: practicantes, técnicos, árbitros, aficionados, periodistas, traductores y correctores, interesados en conocer la denominación catalana de un concepto, sus equivalentes en castellano, francés o inglés, el significado exacto de un término o, por ejemplo, los términos más básicos de un deporte concreto.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex de lesions esportives

Recull fotogràfic

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Última actualitzación: 12-07-2018

 

Ce dictionnaire est la version en ligne du Diccionari general de l’esport (« Dictionnaire général du sport »), ouvrage élaboré par TERMCAT avec la coopération de l’Union de Fédérations Sportives de Catalogne et de plusieurs fédérations baleares et valenciennes et avec le soutien des gouvernements de la Catalogne, l’Andorre et les Îles Baleares. Le dictionnaire recueille 11.000 termes de 80 sports, et veut être une source habituelle de consultation par un nombreux public: sportifs, entraîneurs, arbitres, amateurs, journalistes ou traducteurs.

En cliquant sur la section Consulta de termes (« Consultation des termes »), les termes peuvent être consultés de deux façons : en utilisant les index alphabétiques (un index différent pour chaque langue), ou en introduisant directement un mot de consultation en une de ces langues dans l’espace supérieur Text de la consulta (« Texte de la consultation ») ; cette dernière option permet de faire des recherches simples ou avancées.

 

Crèdits

Pròleg

Introducció

Arbre de camp

Annex de lesions esportives

Recull fotogràfic

Bibliografia

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Diccionari general de l'esport [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2010. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/114/>

 

Dernière actualisation: 12-07-2018