Terminologia de màrqueting digital

 

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició: 2014)

 

 

En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. El corpus, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes i els comentaris dels usuaris a les xarxes socials. En els casos de termes neològics, un grup d’experts van consensuar en unes sessions de treball (II) les millors alternatives catalanes que després van ser avaluades pel Consell Supervisor.

 

En aquesta nova versió actualitzada, el diccionari recull més de 170 termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

La Terminologia del màrqueting digital es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes que els usuaris volen compartir a les xarxes socials. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres properes propostes amb l’etiqueta #màrquetingdigital.

 

 

Equip de treballMaterial complementari

Relat immersiu

 

Premsa

Vilaweb

Núvol

La Xarxa

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de màrqueting digital [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185/>

 

Darrera actualització: 05-03-2017

 

© Autoria i edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (Primera edició: 2014)

 

 

En l’àmbit del màrqueting digital i els mitjans socials tot està per aprendre i hi ha un gran escenari creatiu per explorar. Tot es mou ràpidament, el ritme és constant i ja no hi ha opció de tria entre ser-hi o no. Si no s’encara el repte és possible que els usuaris no ens acompanyin. Les estratègies digitals en màrqueting han arribat per quedar-se, i és necessari conèixer-ne els conceptes bàsics per entendre amb quines regles funcionen. Per aquest motiu, el TERMCAT ha considerat necessària l’elaboració d’un recull terminològic que contingui la terminologia bàsica d’aquest àmbit. El corpus, i en molts casos també les denominacions, s’han consensuat a través de les propostes i els comentaris dels usuaris a les xarxes socials. En els casos de termes neològics, un grup d’experts van consensuar en unes sessions de treball (II) les millors alternatives catalanes que després van ser avaluades pel Consell Supervisor.

 

En aquesta nova versió actualitzada, el diccionari recull més de 170 termes. Cada terme inclou les denominacions i la definició en català, els equivalents en castellà i anglès, i, en alguns casos, aclariments conceptuals o notes d’exemple.

 

Des de la pestanya Consulta de termes, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (per a cada un dels idiomes del diccionari) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre Text de la consulta cerques simples o avançades (en qualsevol dels idiomes del diccionari).

 

La Terminologia del màrqueting digital es presenta com un projecte obert i dinàmic que s’enriqueix amb les propostes que els usuaris volen compartir a les xarxes socials. Si hi voleu participar, podeu fer arribar les vostres properes propostes amb l’etiqueta #màrquetingdigital.

 

 

Equip de treballMaterial complementari

Relat immersiu

 

Premsa

Vilaweb

Núvol

La Xarxa

 

Autoria i edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquest diccionari, la citació recomanada és la següent:

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de màrqueting digital [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185/>

 

Darrera actualització: 05-03-2017

 

© Author and publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017 (First edition: 2014)

 

 

On digital marketing and social media all has to be learnt and there is a complete creative scenario to explore. Everything is moving so fast, there is no choice between take or leave it. If you are not taking the challenge, the user will leave you. Social media are here and they are going to stay. It is time to observe, participate and if possible, learn how the social rules work. For this reason, TERMCAT considered the need to elaborate a dictionary that contains the basic terminology of this field. The corpus and often even the denominations have been agreed by means of the proposals and suggests shared by the users in the social media. Neologisms have been proposed by a group of experts work sessions (II) in TERMCAT. The result of their discussion was later confirmed by the Supervisory Council.

 

The updated work gathers more than 170 terms which contains Catalan designation, its equivalent designations in Spanish, English or French, the definition and if necessary conceptual notes and comments or examples.

 

Clicking on Consulta de termes ('Term search'), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (there is a different index for each language), or introducing a term in any language in the upper space Text de la consulta ('Text search'); this second option allows simple or advanced searches.

 

The Terminology of digital marketing is an open project, constantly in progress which is fed with the proposals sent by the users on the social networks. You can participate sending your proposals using this hashtag #màrquetingdigital.

 

 

Work teamLinked material:

Visual storytelling

 

Press:

Vilaweb

Núvol

La Xarxa

 

 

Author and publisher:

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de màrqueting digital [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185/>

 

Last update: 05-03-2017

 

© Autoría y edición: TERMCAT, Centro de Terminología, 2017 (Primera edición: 2014)

 

 

En el ámbito del márketing digital y los medios sociales todo está por aprender y hay un gran escenario creativo por explorar. Todo se mueve rápido, el ritmo es constante y ya no hay opción entre participar o no. Si no se aborda el reto es posible que los usuarios nos abandonen por el camino. Las estrategias digitales en marketing han llegado para quedarse y es necesario conocer los conceptos básicos para entender cómo funcionan sus reglas. Por esta razón, TERMCAT ha considerado necesaria la elaboración de un vocabulario terminológico que contenga la terminología básica de este ámbito. El corpus, y en muchos casos también las denominaciones, se han consensuado mediante las propuestas y los comentarios de los usuarios en las redes socials. En los casos de términos neológicos, un grupo de expertos consensuaron en unas sesiones de trabajo (II) las mejores propuestas que después fueron evaluadas por el  Consejo Supervisor.

 

Esta nueva versión actualitzada de la terminologia reúne más de 170 denominaciones en catalán correspondientes a los conceptos más habituales del ámbito del márketing digital, junto con sus equivalencias en castellano, francés e inglés, con definicions y, en algunos casos, cuenta con aclaraciones conceptuales o notas de ejemplo.

 

Desde la pestaña Consulta de termes ('Consulta de términos') se puede o bien acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (para cada uno de los idiomas del diccionario) y desplegar las fichas, o bien realizar directamente en el cuadro Text de la consulta ('Texto de la consulta') búsquedas simples o avanzadas (en cualquiera de los idiomas del diccionario).

 

La Terminologia del màrqueting digital se presenta como un proyecto abierto y dinámico que se enriquece con las propuestas que los usuarios desean compartir en las redes sociales. Si queréis participar podéis enviar vuestras propuestas con la etiqueta #màrquetingdigital.

 

 

Equipo de trabajoMaterial complementario

Relato visual

 

Prensa

Vilaweb

Núvol

La Xarxa

 

 

Autoría y edición: 

TERMCAT

 

 

TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA. Terminologia de màrqueting digital [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017. (Diccionaris en Línia)

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/185/>

 

Última actualitzación: 05-03-2017