CO-oximetria, cooximetria o coximetria?

© iStockphoto / Jana Blašková

Recentment el Consell Supervisor ha aprovat la forma cooximetria per a fer referència a la mesura de la concentració dels diferents derivats de l’hemoglobina, principalment la carboxihemoglobina (compost format pel monòxid de carboni amb l’hemoglobina) i l’oxihemoglobina (compost format per l’oxigen amb l’hemoglobina), a partir d’una mostra de sang arterial, utilitzada sobretot en cas de sospita d’intoxicació per monòxid de carboni.

Es considera una denominació lingüísticament adequada a partir del formant co- (lexicalització del símbol del monòxid de carboni, CO), el formant -oxi- (en referència a l’oxigen) i la forma sufixada del grec -metria, amb el significat de 'mesura'. A més, és una grafia que respecta la pronúncia habitual del terme entre els especialistes de l’àmbit i es documenta paral·lelament en les altres llengües de referència.

La denominació cooximetria, però, no és semànticament adequada per a fer referència a la mesura del contingut de monòxid de carboni en l'aire expirat, molt utilitzada amb aquest sentit en l’àmbit del control del tabaquisme, perquè amb aquesta mesura només s’obtenen dades en relació amb el monòxid de carboni i no l’oxigen, que també forma part de la composició de l’aire expirat. Per a designar aquest altre concepte, doncs, el Consell Supervisor ha aprovat la denominació neològica carboximetria, creada a partir del formant carboxi-, forma prefixada del mot carboxil, en referència al monòxid de carboni, i la forma sufixada del grec -metria. Aquesta proposta té l’aval dels especialistes de l’àmbit, que veuen la necessitat de fixar una denominació alternativa a cooximetria per evitar la utilització inadequada d’aquest terme.

El Consell Supervisor també ha aprovat un conjunt de termes relacionats semànticament, que en general ja tenen un ús freqüent entre els especialistes: cooxímetre, carboxímetre, oximetria, oxímetre, pulsioximetria, pulsioxímetre, capnometria, capnòmetre, capnografia, capnògraf i capnograma. Ben aviat podreu consultar les fitxes completes de tots aquests termes, juntament amb un resum dels criteris que ha aplicat el Consell Supervisor per a l’aprovació d’aquestes formes, al Cercaterm i a la Neoloteca.