Nous termes en estudi al Consell Supervisor (13/06/2018)

Termes en estudi

Aquest dimecres, 13 de juny, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta reunió s’estudiaran termes que formaran part del Diccionari de bioètica (termes generals, de l’àmbit de la genètica, de l’ètica animal i de la recerca) i també termes de  sociologia.

 

Termes generals de bioètica:

principalisme

Corrent de pensament que s'estructura al voltant de principis.

Nota: En bioètica, el principialisme es basa tradicionalment en els principis prima facie (el principi d'autonomia, el principi de beneficència, el principi de justícia i el principi de no-maleficència) i es tradueix en un mètode de resolució de problemes ètics basat en l'aplicació d'aquests principis. 

Proposta: principialisme

 

beneficent

Dit d’una actuació sanitària, d’un professional sanitari o d’un medicament que aporta benestar a una persona atesa.

Proposta: beneficent

 

maleficent

Dit d’una actuació sanitària, d’un medicament o d’un professional de la salut que causa un efecte negatiu en una persona atesa.

Proposta: maleficent

 

fútil

Dit de l'actuació sanitària que no és efectiva per a aconseguir l'objectiu que s'ha plantejat per a un cas concret, malgrat la seva eficàcia merament fisiològica. 

Nota: Les actuacions sanitàries que es consideren fútils no s'haurien d'iniciar ni de continuar. Al final de la vida, moltes actuacions que fins llavors havien estat útils esdevenen fútils i s'haurien de retirar. Per exemple, és una actuació sanitària fútil continuar la hidratació artificial d’una persona per a la qual s'ha pactat una sedació pal·liativa.

Proposta: fútil

 

futilitat

Manca d'efectivitat d'una actuació sanitària per a aconseguir l'objectiu que s'ha plantejat en un cas concret, malgrat la seva eficàcia merament fisiològica. 

Proposta: futilitat

 

disease mongering

Estratègia consistent a canviar la percepció pública de la salut i la malaltia i a ampliar les fronteres de la malaltia tractable o prevenible, amb l'objectiu d'expandir el mercat de nous productes farmacèutics i serveis sanitaris.

Nota: La invenció de malalties, per exemple, pot convertir un problema personal o social en una malaltia, pot convertir un procés fisiològic en un problema mèdic, pot transformar un factor de risc en una malaltia o pot maximitzar la prevalença estimada d'una malaltia.

Proposta: invenció de malalties

 

Termes de genètica:

gene panel

Prova genètica basada en la seqüenciació massiva, que permet analitzar simultàniament i de manera ràpida un gran nombre de gens seleccionats. 

Nota: En genètica humana, el panel de gens es fa servir generalment per a detectar gens associats a una determinada malaltia.

Proposta: panel de gens

 

DTC genetic test

Prova genètica que un laboratori ofereix directament als consumidors, sense intervenció directa d'un professional sanitari ni assessorament genètic.

Nota: Les proves genètiques directes al consumidor s’oposen als estàndards ètics i professionals, i estan prohibides en l’ordenament jurídic espanyol. 

Proposta: prova genètica directa al consumidor

 

carrier test

Prova genètica que es duu a terme amb l'objectiu de determinar si una persona, generalment asimptòmàtica, és portadora d'alguna mutació patològica causant d’una malaltia monogènica que pugui transmetre a la descendència.

Proposta: prova genètica de detecció de portadors

Terme d’ètica animal:

 

animal rights

Conjunt de drets essencials atribuïts a animals no humans, que els garanteixen una vida digna conforme a la seva naturalesa.

Nota: 1. Els drets animals poden situar-se en l’àmbit moral, com a reivindicació moral, o bé en l’àmbit legal, en la legislació de cada estat. 2. Els drets dels animals inclouen el dret a la vida, el dret a la llibertat o el dret a no ser torturat, entre d’altres. 

Proposta: drets animals; sin. drets dels animals

 

Termes de recerca:

animal experimentation

Experimentació que es basa en l’ús d’animals no humans com a recurs per a la recerca científica. 

Proposta: experimentació animal; sin. compl. experimentació amb animals

 

human experimentation

Experimentació que es basa en l’ús d’éssers humans com a recurs per a la recerca científica. 

Proposta: experimentació humana; sin. compl. experimentació amb humans

Termes de sociologia:

 

nimby (1)

Oposició a la ubicació de determinades instal·lacions o infraestructures en un lloc específic, sovint a la vora del domicili propi, amb l’argument que són perilloses, insegures o, en general, que tenen un impacte indesitjable, malgrat que se’n pugui reconèixer la necessitat o el benefici públic.

Nota: La denominació nimby és un acrònim procedent de la forma anglesa not in my backyard (literalment, 'al pati de casa meva, no').  

Proposta: nimby

 

nimby (2)

Persona que s’oposa a la ubicació de determinades instal·lacions o infraestructures en un lloc específic, sovint a prop del seu domicili, amb l’argument que són perilloses, insegures o, en general, que tenen un impacte indesitjable, malgrat que en pugui reconèixer la necessitat o el benefici públic.

Proposta: nimby

 

nimby (3)

Relatiu al nimby o als nimbys.  

Proposta: nimby

 

A banda de l'estudi d'aquests termes, en la reunió es revisaran també les decisions provisionals preses en la reunió del dia 30 de maig, sobre termes de màrqueting i comunicació.

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre aquesta terminologia, o si sou experts en alguns d’aquests àmbits, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.