Publicats al DOGC prop de 400 nous termes normalitzats en català

Prop de 400 nous termes s’han incorporat recentment al català fruit de la tasca de fixació terminològica del Consell Supervisor del TERMCAT. Aquests termes van ser normalitzats entre el darrer quadrimestre de 2013 i el primer quadrimestre de 2014 i s’han publicat recentment al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 6735, del 24 d’octubre de 2014).

Destaca especialment un apartat amb 214 termes que recull els noms comuns de les diferents espècies de papallones diürnes presents als territoris catalans. Cada nom va acompanyat del nom científic corresponent i dels equivalents en castellà, francès i anglès. Aquests noms van ser discutits i consensuats prèviament per una comissió d’experts del Museu de Ciències Naturals de Granollers i de la Societat Catalana de Lepidopterologia i van ser revisats i ratificats posteriorment pel Consell Supervisor. Formes com ara angelet comú (per a Leptidea sinapis), arlequí (per a Zerynthia rumina), aurora de guaret (per a Zegris eupheme), blanca de l’arç (per a Aporia crataegi), blanqueta de la col (per a Pieris rapae), pòntia dels cims (per a Pontia callidice) o morada del freixe (per a Laeosopis roboris) són alguns dels noms establerts.

També s’inclouen en aquesta resolució un bon nombre de termes de l’àmbit del màrqueting digital, un sector amb una forta influència de l’anglès en què també ha calgut fer un intens treball de consens amb els especialistes. Pertanyen a aquest grup de termes denominacions com ara màrqueting mòbil, cura de continguts i curador de continguts (en anglès content curation i content curator, respectivament), mitjà social (per a social media), gestió de comunitats (per a community management), narrativa transmèdia, comunitat de marca, compromís (forma fixada com a alternativa a l’anglès engagement), audiència digital, etc.

Altres grans sectors en què també s’han incorporat nous termes són, entre d’altres, els següents: les eleccions, amb denominacions com ara balotatge (adaptació del francès ballottage), llindar legal, llindar efectiu, quota electoral, sistema majoritari, sistema proporcional, llista tancada bloquejada, llista tancada desbloquejada, llista oberta o vot transferible; el còmic, amb una vintena de termes de l’àmbit del manga, majoritàriament d’origen japonès (anime, hentai, mangaka, otaku, seinen, shojo, yuri, etc.); la informàtica, amb formes com ara fer un toc, arrossegar el dit, pinçar o despinçar, sobre gestos tàctils en aparells mòbils; els esports (ciclisme de sala, en comptes de Spinning, que és una marca comercial; bicicleta de sala; ciclisme artístic, ciclobol, etc.); la biologia cel·lular i la genètica (butllofa i embutllofament, per a l’anglès bleb i blebbing, respectivament; reposició rotatòria, per a treadmilling; epigenètica; silenciament gènic, etc.); la bioquímica (concentració efectiva 50, concentració letal 50, dosi efectiva 50, etc.); la física (cristall líquid colestèric, cristall líquid columnar, cristall líquid discòtic, cristall líquid esmèctic, rugosificació, etc.), i el treball (presentisme laboral, per oposició a absentisme laboral).

Les fitxes completes de tots aquests nous termes són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca i el Cercaterm.

El Consell Supervisor és l’òrgan que s’encarrega oficialment de la normalització de la terminologia en llengua catalana i està format per lingüistes i especialistes vinculats al TERMCAT i a l’Institut d’Estudis Catalans.