Back to top

Diccionari de química

Presentació
absorbància absorbància

Química física

 • ca  absorbància, n f
 • es  absorbancia, n f
 • en  absorbance, n
 • sbl  A

Química física

Definició
Paràmetre que expressa l'atenuació en la intensitat de radiació que pateix un feix de radiació electromagnètica a cada longitud d'ona en passar a través d'una mostra, emprat en espectroscòpia.

Nota

 • L'absorbància es pot calcular a partir de la transmitància (T), A = -log T, o amb la llei de Beer-Lambert.
absorció absorció

Química física

 • ca  absorció, n f
 • ca  absorció de radiació electromagnètica, n f sin. compl.
 • es  absorción, n f
 • es  absorción de radiación electromagnética, n f
 • en  absorption, n
 • en  absorption of electromagnetic radiation, n

Química física

Definició
Transferència d'energia d'un camp electromagnètic a una entitat molecular.

Nota

 • En un fenomen d'absorció es produeix una atenuació de la intensitat de la radiació electromagnètica en travessar el medi material. L'absorció ve donada per la llei de Beer-Lambert, i generalment l'atenuació del feix depèn de manera exponencial de la distància recorreguda pel feix i del coeficient d'absorció.
absorció de radiació electromagnètica absorció de radiació electromagnètica

Química física

 • ca  absorció, n f
 • ca  absorció de radiació electromagnètica, n f sin. compl.
 • es  absorción, n f
 • es  absorción de radiación electromagnética, n f
 • en  absorption, n
 • en  absorption of electromagnetic radiation, n

Química física

Definició
Transferència d'energia d'un camp electromagnètic a una entitat molecular.

Nota

 • En un fenomen d'absorció es produeix una atenuació de la intensitat de la radiació electromagnètica en travessar el medi material. L'absorció ve donada per la llei de Beer-Lambert, i generalment l'atenuació del feix depèn de manera exponencial de la distància recorreguda pel feix i del coeficient d'absorció.
absortància absortància

Química física

 • ca  absortància, n f
 • ca  factor d'absorció, n m sin. compl.
 • es  absortancia, n f
 • es  factor de absorción, n m
 • en  absorptance, n
 • en  absorption factor, n
 • sbl  α

Química física

Definició
Potència radiant absorbida per un sistema dividida per la potència radiant que hi incideix.

Nota

 • L'absortància té un valor d'1 menys la transmitància.
absortivitat absortivitat

Química física

 • ca  absortivitat, n f
 • es  absortividad, n f
 • en  absorptivity, n

Química física

Definició
Absortància dividida per la longitud del camí òptic.

Nota

 • Per a valors molt petits de l'atenuància, l'absortivitat s'aproxima al coeficient d'absorció.

  La IUPAC considera obsolet el terme absortivitat.
acceptor acceptor

Química orgànica

 • ca  acceptor, n m
 • es  aceptor, n m
 • en  acceptor, n

Química orgànica

Definició
Substància que actua acceptant electrons, de manera que durant el procés es crea un nou enllaç entre aquesta substància i un donador.

Nota

 • Els àcids de Lewis i els electròfils actuen com a acceptors, mentre que les bases de Lewis i els nucleòfils actuen com a donadors.
 • ca  acet-, pfx
 • ca  aceti-, pfx
 • ca  aceto-, pfx
 • es  acet-, pfx
 • es  aceti-, pfx
 • es  aceto-, pfx
 • en  acet-, pfx
 • en  aceti-, pfx
 • en  aceto-, pfx

Química orgànica

Definició
Forma prefixada que es fa servir per a designar els compostos que contenen l'agrupació d'àtoms CH3CO.

Nota

 • Per exemple, en l'acetaldehid i l'acetamida (vegeu les imatges).
 • ca  acetal, n m
 • ca  1,1-dietoxietà, n m
 • es  acetal, n m
 • es  1,1-dietoxietano, n m
 • en  acetal, n
 • en  1,1-diethoxyethane, n
 • for  CH3CH(OCH2CH3)2

Química orgànica

Definició
Acetal derivat de l'acetaldehid i de l'etanol, que es presenta com un líquid d'olor agradable, volàtil i molt inflamable, amb un punt d'ebullició de 102,2 ºC.

Nota

 • L'acetal és miscible amb alcohol i amb èter, és poc soluble en l'aigua i té una densitat de 0,83. Es fa servir com a dissolvent, en síntesi orgànica i en perfumeria. És l'acetal més conegut i té un ús comercial molt estès.
 • ca  acetal, n m
 • es  acetal, n m
 • en  acetal, n

Química orgànica

Definició
Cadascun dels compostos orgànics que tenen dos substituents alcoxi en un mateix àtom de carboni, resultant de la reacció d'un aldehid o una cetona amb alcohol en presència d'un catalitzador àcid.

Nota

 • La reacció de formació d'un acetal implica l'addició de dues molècules d'alcohol a una molècula del compost carbonílic (vegeu la imatge 1). En aquest procés s'obté un intermediari de reacció (anomenat hemiacetal) en addicionar tan sols una molècula de l'alcohol, i un acetal per l'addició d'una segona molècula d'alcohol (vegeu la imatge 2).

  Els acetals són estables en medi alcalí i oxidant, a diferència dels hemiacetals, que són inestables, no es poden aïllar i tan sols existeixen en solució. Els àcids diluïts regeneren fàcilment l'alcohol i l'aldehid. Aquesta reversibilitat es fa servir en síntesi orgànica, ja que permet protegir temporalment el grup aldehid d'una molècula mentre s'efectuen transformacions sobre altres punts de la mateixa molècula.

  Vegeu també cetal.
acetaldehid acetaldehid

Química orgànica

 • ca  acetaldehid, n m
 • ca  aldehid acètic, n m sin. compl.
 • ca  etanal, n m sin. compl.
 • es  acetaldehído, n m
 • es  aldehído acético, n m
 • es  etanal, n m
 • en  acetaldehyde, n
 • en  acetic aldehyde, n
 • en  ethanal, n
 • for  CH3CHO

Química orgànica

Definició
Aldehid de l'àcid acètic, que es presenta com un líquid d'olor pungent, molt volàtil, inflamable, irritant i narcòtic, amb un punt d'ebullició de 20,2 ºC.

Nota

 • L'acetaldehid és miscible amb aigua i amb els dissolvents orgànics usuals.

  És un dels principals productes intermediaris de la indústria química orgànica i es fabrica en tonatges molt importants. Sovint es fa servir íntegrament a la mateixa fàbrica on es produeix.

  Els procediments d'obtenció industrial de l'acetaldehid són quatre: per oxidació d'etilè o etè, mitjançant el procés de Wacker-Hoechst amb catalitzador de clorur de pal·ladi, el qual és el principal procés; per oxidació d'etanol en fase vapor o bé per deshidrogenació directa; per oxidació de propà, i per reacció catalítica d'acetilè i aigua.

  La facilitat amb què reacciona i el seu baix cost fan que sigui útil com a matèria primera per a l'obtenció d'un gran nombre de substàncies orgàniques importants.