Petit diccionari de ciència

 

 

© Autoria: Rosa Estopà (dir.); nens i nenes de les escoles Annexa-Joan Puigbert (Girona) i Sant Nicolau (Sabadell) de primer (cursos 2009-2010 i 2010-2011) i segon de primària (cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012)

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012)

 

 

El Petit diccionari de ciència és un diccionari trilingüe de ciència per a nens i nenes de 5 a 8 anys. És un diccionari que s’ha elaborat amb la participació de nens i nenes d’aquesta mateixa edat. Consta de 120 termes catalans, amb equivalents en castellà i en anglès, definicions en aquestes tres llengües i una selecció dels dibuixos fets pels mateixos infants.

 

Es tracta de la versió plurilingüe en línia d’una obra col·lectiva monolingüe amb el mateix títol editada en paper l’any 2012, fruit de la col·laboració dels nens i nenes de primer i segon de primària de les escoles Annexa Joan-Puigbert de Girona i Sant Nicolau de Sabadell (2009-2012). Aquests infants es van convertir en petits-grans lexicògrafs i van elaborar fitxes en les quals explicaven el significat dels termes en català i també en feien un dibuix. Els termes van ser revisats per un ampli grup d’experts en llengua, en didàctica i en ciència, que en van elaborar les definicions amb el coneixement acumulatiu dels nens i les nenes, van validar la informació des del punt de vista científic i lingüístic, van seleccionar els dibuixos i van traduir tota la informació al castellà i a l'anglès.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (en català, castellà o anglès) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta” cerques simples o avançades (també en qualsevol dels idiomes del diccionari). Aquest diccionari s'acompanya d'una introducció destinada als seus usuaris, els nens i les nenes, i d'activitats complementàries en les tres llengües. El diccionari forma part d'un projecte més ampli Jugant a definir la ciència; tota la informació sobre aquest projecte està disponible a la pàgina web: http://defciencia.iula.upf.edu que conté també jocs que permeten seguir treballant amb els termes del diccionari de manera lúdica.Documents associats

Presentació (extret de l’edició en paper) 

Equip de treball (extret de l’edició en paper)

Activitats (extret de l’edició en paper)

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del diccionari, la citació recomanada és la següent:

ESTOPÀ, Rosa (dir.). Petit diccionari de ciència [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/>

 

Darrera actualització: 08-03-2017

 

© Autoria: Rosa Estopà (dir.); nens i nenes de les escoles Annexa-Joan Puigbert (Girona) i Sant Nicolau (Sabadell) de primer (cursos 2009-2010 i 2010-2011) i segon de primària (cursos 2009-2010, 2010-2011 i 2011-2012)

© Edició: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edició en paper: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012)

 

 

El Petit diccionari de ciència és un diccionari trilingüe de ciència per a nens i nenes de 5 a 8 anys. És un diccionari que s’ha elaborat amb la participació de nens i nenes d’aquesta mateixa edat. Consta de 120 termes catalans, amb equivalents en castellà i en anglès, definicions en aquestes tres llengües i una selecció dels dibuixos fets pels mateixos infants.

 

Es tracta de la versió plurilingüe en línia d’una obra col·lectiva monolingüe amb el mateix títol editada en paper l’any 2012, fruit de la col·laboració dels nens i nenes de primer i segon de primària de les escoles Annexa Joan-Puigbert de Girona i Sant Nicolau de Sabadell (2009-2012). Aquests infants es van convertir en petits-grans lexicògrafs i van elaborar fitxes en les quals explicaven el significat dels termes en català i també en feien un dibuix. Els termes van ser revisats per un ampli grup d’experts en llengua, en didàctica i en ciència, que en van elaborar les definicions amb el coneixement acumulatiu dels nens i les nenes, van validar la informació des del punt de vista científic i lingüístic, van seleccionar els dibuixos i van traduir tota la informació al castellà i a l'anglès.

 

Des de la pestanya “Consulta de termes”, es pot o bé accedir a la llista alfabètica de totes les denominacions (en català, castellà o anglès) i desplegar les fitxes, o bé fer directament al quadre "Text de la consulta” cerques simples o avançades (també en qualsevol dels idiomes del diccionari). Aquest diccionari s'acompanya d'una introducció destinada als seus usuaris, els nens i les nenes, i d'activitats complementàries en les tres llengües. El diccionari forma part d'un projecte més ampli Jugant a definir la ciència; tota la informació sobre aquest projecte està disponible a la pàgina web: http://defciencia.iula.upf.edu que conté també jocs que permeten seguir treballant amb els termes del diccionari de manera lúdica.Documents associats

Presentació (extret de l’edició en paper) 

Equip de treball (extret de l’edició en paper)

Activitats (extret de l’edició en paper)

 

Edició:

TERMCAT

 

 

Si heu de fer referència a aquesta edició en línia del diccionari, la citació recomanada és la següent:

ESTOPÀ, Rosa (dir.). Petit diccionari de ciència [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/>

 

Darrera actualització: 08-03-2017

 

© Author: Rosa Estopà (dir.); students of primary schools Annexa-Joan Puigbert (Girona) and Sant Nicolau (Sabadell), first year (school years 2009-2010 and 2010-2011) and second year (school years 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012)

© Publisher: TERMCAT, Terminology Centre, 2017 (hardback edition: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012)

 


Petit diccionari de ciència (“My first Dictionary of Science”) is a trilingual dictionary of science for children from 5 – 8 years of age. Children aged from 5 to 8 took part in the elaboration of the dictionary. It gathers 120 terms: each terminological entry contains the denomination in Catalan, its equivalents in Spanish and English, definitions in each of these languages and a selection of drawings made by these children.

 

This is a multilingual online dictionary based on the monolingual collective work of the same title printed in 2012. Students of primary schools Annexa Joan-Puigbert, in Girona, and Sant Nicolau, in Sabadell, took part in this project (2009-2012). They became lexicographers and drew and explained the meaning of the terms. These terms were later reviewed by language and science experts, who wrote the definitions according to the children’s work.

 

Clicking on "Consulta de termes" (‘Term search’), terms can be looked up in two ways: using the alphabetical indexes (in Catalan, Spanish or English), or making simple or advanced searches in the upper space "Text de la consulta" (‘Text search’) in any of the dictionary languages. An introduction for the children is provided, together with complementary activities in these languages. This dictionary is part of a broader project, Playing to define the sciences. Find more information and games to work on scientific terms on http://defciencia.iula.upf.edu.

 

 

Presentation (hardback edition)

Work team (hardback edition)

Activities (hardback edition)

 

Publisher:

TERMCAT

 

 

ESTOPÀ, Rosa (dir.). Petit diccionari de ciència [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/>

 

Last update: 08-03-2017

 

© Autoría: Rosa Estopà (dir.); niños y niñas de las escuelas Annexa-Joan Puigbert (Girona) i Sant Nicolau (Sabadell) de primero (cursos 2009-2010 i 2010-2011) y segundo de primaria (cursos 2009-2010, 2010-2011 y 2011-2012)

© Edición: TERMCAT, Centre de Terminologia, 2017 (edición en papel: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2012)

 

 

Mi primer diccionario de ciencia es un diccionario trilingüe de ciencia para niños y las niñas de cinco a ocho años. Es un diccionario que se ha elaborado con la participación de niños y las niñas de esta misma edad. Consta de 120 términos catalanes, con equivalentes en castellano y en inglés, y definiciones en estas tres lenguas; y un conjunto de dibujos que han realizado los mismos autores.

 

Se trata de la versión plurilingüe en línea de una obra colectiva que con el mismo título fue editada en papel el año 2012, gracias a la colaboración de los niños y las niñas de primero y segundo de primaria de las escuelas Annexa Joan-Puigbert de Girona y Sant Nicolau de Sabadell (2009-2012). Estos niños se convirtieron en pequeños-grandes lexicógrafos y elaboraron fichas en las cuales explicaban el significado de las palabras y además hacían un dibujo. Los términos se revisaron por un amplio grupo de expertos en lengua, didáctica y ciencia que elaboraron las definiciones a través del conocimiento acumulativo de los niños y niñas y validaron la información desde el punto de vista científico.

 

Desde la pestaña “Consulta de termes” (“Consulta de términos”), se puede acceder a la lista alfabética de todas las denominaciones (en catalán, castellano o inglés) y desplegar las fichas,  o mediante búsquedas simples o avanzadas directamente en el marco "Text de la consulta" (‘Texto de la consulta’), en cualquiera de las lenguas del diccionario. El diccionario contiene una introducción destinada a sus usuarios, los niños y las niñas y de actividades complementarias en las tres lenguas. El diccionario pertenece a un proyecto más amplio Jugant a definir la ciencia. Toda la información sobres este proyecto está disponible en la página web: http://defciencia.iula.upf.edu que contiene los juegos que permiten seguir trabajando con los términos del diccionario de forma lúdica.

 

 

Documentos asociados 

Presentación (extraído de la edición en papel)

Equipo de trabajo (extraído de la edición en papel)

Actividades (extraído de la edición en papel)

 

Edición:

TERMCAT

 

 

ESTOPÀ, Rosa (dir.). Petit diccionari de ciència [en línia]. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2017.

<http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/227/>

 

Última actualitzación: 08-03-2017