Back to top
0 CRITERI llibertat sexual, consentiment sexual i cultura del consentiment 0 CRITERI llibertat sexual, consentiment sexual i cultura del consentiment

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

  • ca  0 CRITERI llibertat sexual, consentiment sexual i cultura del consentiment

<Ciències socials > Sexualitat>

Definition
Llibertat sexual, consentiment sexual i cultura del consentiment són les denominacions corresponents a tres termes molt relacionats entre si, ja que la cultura del consentiment té com a eix el consentiment sexual i a la base del consentiment sexual hi ha la llibertat sexual.

Els significats d'aquests tres termes són els següents:

- La llibertat sexual és el dret de tota persona a prendre decisions sobre la seva sexualitat, per iniciativa pròpia i d'acord amb els seus desitjos i les seves necessitats.
. L'equivalent castellà és la libertad sexual; el francès, la liberté sexuelle, i l'anglès, the sexual freedom.

- El consentiment sexual és l'aprovació conscient i lliure que dona una persona a participar en una pràctica sexual, d'acord amb les seves pròpies normes i preferències; a més, aquest consentiment no es pot pressuposar ni deduir del seu comportament previ sinó que ha de ser explícit, i la persona que el dona el pot revocar en qualsevol moment. Es fonamenta, doncs, en la llibertat sexual de cada persona.
. Es considera que hi ha una aprovació lliure a la participació en una pràctica sexual quan s'han acordat el moment, el lloc, la durada, el tipus de pràctica, la persona o persones que hi intervindran i les precaucions que es prendran.
. L'equivalent castellà és el consentimiento sexual; el francès, le consentement sexuel, i l'anglès, the sexual consent.

- La cultura del consentiment és la cultura que reconeix plenament l'autodeterminació sexual de les persones, garanteix que el consentiment sexual sigui efectiu i assumeix socialment la responsabilitat d'erradicar totes les violències sexuals. Està estructurada, per tant, al voltant del consentiment sexual, que es considera indispensable en tota relació sexual a l'interior d'una societat.
. L'equivalent castellà és la cultura del consentimiento; el francès, la culture du consentement, i els anglesos, the consent culture i the culture of consent.

La delimitació i la caracterització d'aquests termes són bàsiques per a permetre a les víctimes (sobretot, dones) la identificació dels delictes sexuals que han viscut, de vegades sense tenir-ne una consciència plena. Els termes es converteixen d'aquesta manera en una eina més per a passar de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.

Note