Back to top

Criteris terminològics

Presentation
ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU? ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU?

  • ca  ORIENTACIÓ EDUCATIVA O ACOMPANYAMENT EDUCATIU?
  • es  acompañamiento educativo (acompanyament educatiu), n m
  • es  orientación educativa (orientació educativa), n f
  • fr  orientation éducative (orientació educativa), n f
  • en  educational guidance (orientació educativa), n

Criteris d'especialitat > Ciències socials

Definition
Tant orientació educativa (nom femení) com acompanyament educatiu (nom masculí) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents:

- L'orientació educativa és el conjunt de coneixements, metodologies i principis teòrics que fonamenten el disseny d'una intervenció psicopedagògica, amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament integral d'una persona al llarg de la vida.
. L'orientació educativa se sol dividir en orientació escolar, orientació personal i orientació professional, tot i que a la pràctica aquestes tres dimensions estan entrelligades.
. L'equivalent castellà és orientación educativa; el francès, orientation éducative, i l'anglès, educational guidance.

- L'acompanyament educatiu és l'activitat d'assessorament d'un tutor a un alumne que té alguna dificultat o vol aprofundir en un tema o una assignatura.
. L'equivalent castellà és acompañamiento educativo.

Note