Back to top
afecció cervicocefàlica afecció cervicocefàlica

Patologia

 • ca  afecció cervicocefàlica, n f
 • es  cervicocefalalgia, n f
 • en  cervicocephalalgia
 • en  cervicocephalgia

Patologia

Definition
Quadre clínic que es manifesta amb dolor a la regió cervical alta.
afectivitat afectivitat

.Conceptes generals

 • ca  afectivitat, n m
 • es  afectividad, n f
 • en  affectivity

.Conceptes generals

Definition
Capacitat natural de la persona d'experimentar i manifestar conductes que expressen els seus sentiments.
 • ca  aferent, adj
 • es  aferente, adj
 • en  afferent

Fisiologia

Definition
Que porta endins.
agafador agafador

Terapèutica i prevenció > Aparells i instruments

 • ca  agafador, n m
 • es  agarrador, n m
 • en  grip
 • en  handgrip

Terapèutica i prevenció > Aparells i instruments

Definition
Estri metàl·lic per agafar-se que s'utilitza en la teràpia amb politges per a fer exercicis.
 • ca  agent, n m
 • es  agente, n m
 • en  agent

.Conceptes generals

Definition
Causa efectiva que té el poder de produir un efecte.
agent sinèrgic agent sinèrgic

Terapèutica i prevenció > Fàrmacs i medicaments

 • ca  sinergista, n m
 • ca  agent sinèrgic, n m sin. compl.
 • es  sinergista, n m
 • en  synergist

Terapèutica i prevenció > Fàrmacs i medicaments

Definition
Compost que associat amb un altre en fa augmentar l'efecte.
agèusia agèusia

Semiologia > Símptomes

 • ca  agèusia, n f
 • es  ageusia, n f
 • es  anestesia gustativa, n f
 • en  ageusia
 • en  ageustia
 • en  gustatory anesthesia

Semiologia > Símptomes

Definition
Absència o disminució del sentit del gust.
agnòsia agnòsia

Semiologia > Símptomes

 • ca  agnòsia, n f
 • es  agnosia, n f
 • en  agnosia

Semiologia > Símptomes

Definition
Pèrdua de la capacitat de reconeixement o identificació dels objectes per alteració del procés perceptiu sense deficiència sensitiva o sensorial elemental susceptible de justificar-la.

Note

 • 1. L'agnòsia afecta les àrees d'associació sensitives i està provocada per causes semblants a les de l'afàsia (remolliment i hemorràgies cerebrals, tumors cerebrals, traumatisme cranioencefàlic, meningoencefalitis i intoxicacions).
 • 2. En l'agnòsia, les funcions elementals dels sentits es conserven, però falla la integració de les sensacions, per la qual cosa el malalt no arriba a adonar-se d'allò que percep.
 • 3. Les principals classes d'agnòsia són les que corresponen a les esferes visual, auditiva i tàctil.
agrafia agrafia

Semiologia > Símptomes, Semiologia > Signes

 • ca  agrafia, n f
 • es  agrafia, n f
 • en  agraphia

Semiologia > Símptomes, Semiologia > Signes

Definition
Impossibilitat d'expressar les idees i els sentiments per escrit o per signes, produïda per una lesió del sistema nerviós central.

Note

 • 1. En certs casos d'agrafia l'individu pot copiar un escrit, però hi ha impossibilitat d'escriure al dictat (agrafia acústica), o bé inversament (agrafia òptica); en altres casos, l'individu no recorda els signes gràfics (agrafia amnèsica). També es poden oblidar els moviments necessaris de la mà per a escriure (agrafia motora).
 • 2. L'agrafia es presenta rarament en determinades afàsies.
 • 3. Vegeu el terme relacionat afàsia.
agranulocitosi agranulocitosi

Patologia

 • ca  agranulocitosi, n f
 • ca  malaltia de Schultz, n f sin. compl.
 • es  agranulocitosis, n f
 • es  enfermedad de Schultz, n f
 • es  síndrome de Schultz, n m
 • en  agranulocytosis
 • en  Schultz syndrome

Patologia

Definition
Malaltia de la sang caracteritzada per una baixada molt acusada, o fins i tot l'absència, de leucòcits granulosos, associada amb nafres de les mucoses bucal i faríngia, motivades per la minva de defenses orgàniques.

Note

 • Generalment, l'agranulocitosi és aguda i greu. Està causada per una hipersensibilitat davant diversos medicaments (pirazolones, fenilbutazones, sulfamides, barbiturats, etc.), productes químics (benzol, toluol) o radiacions (raigs X, isòtops radioactius) que en determinades persones especialment predisposades provoquen la formació d'anticossos destructors dels leucòcits.