Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

anàlisi de compost - Glossari de jardineria i paisatgisme

Presentation
anàlisi de compost anàlisi de compost

  • ca  anàlisi de compost, n f ( NTJ 05C:2006(CA); NTJ 17V:2011(CA) )
    FUNDACIÓ DE L'ENGINYERIA AGRÍCOLA CATALANA; COL·LEGI OFICIAL D'ENGINYERS TÈCNICS AGRÍCOLES I PERITS AGRÍCOLES DE CATALUNYA. Terres i productes nutrients: Composts: Qualitat i aplicació en espais verds: NTJ 05C. Barcelona: Fundació de l'Enginyeria Agrícola Catalana, 2006. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 84-96564-03-7
    FUNDACIÓ DE LA JARDINERIA I EL PAISATGE. Reciclatge en els espais verds: Vermicompostatge: NTJ 17V. Barcelona: Fundació de la Jardineria i el Paisatge, 2011. (Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme)
    ISBN 978-84-96564-16-9

Definition
Anàlisi d'una mostra representativa d'un compost, que en determina les propietats físiques, químiques, biològiques i microbiològiques.