Back to top

yottaflops - Neoloteca

Presentation
 • ca  yottaflops, n m
 • es  yottaflop, n m
 • es  yottaflops, n m
 • fr  yottaflop, n m
 • fr  yottaflops, n m
 • en  yottaflop, n
 • en  yottaflops, n
 • sbl  Yflops
 • cod  **Motiu de normalització: Completar el marc conceptual d'un altre terme normalitzat**

Informàtica, **Denominació catalana 1: Manlleu de l'anglès**

Definition
Unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a un quadrilió de flops.

Note

 • Criteris aplicats pel Consell Supervisor en l'aprovació del terme yottaflops

  Resolució del Consell Supervisor

  S'aprova la denominació yottaflops i el símbol Yflops.

  Criteris aplicats

  Pel que fa al substantiu yottaflops:

  ·És una denominació lingüísticament adequada que s'ha format seguint les normes del sistema internacional d'unitats (SI), a partir del nucli flops ('unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador que correspon a una operació de coma flotant per segon') i la forma prefixada yotta- (segons algunes fonts, alteració de l'italià otto, del grec okt 'vuit'), que en el SI indica el múltiple d'una unitat igual a un quadrilió de vegades (1024 o 1.0008) aquesta unitat.

  ·S'integra fàcilment, des del punt de vista morfològic, gràfic i fonètic, en el sistema de la llengua.

  ·És un neologisme que ha esdevingut pràcticament internacional.

  Quant al símbol Yflops:

  ·És una forma adequada, creada sobre els símbols flops (equivalent al flops) i Y, equivalent en el sistema internacional a yotta-, que indica 'un quadrilió de vegades la unitat'.

  Formes desestimades

  Es descarta la forma yottaflop, malgrat que es documenta tant en català com en altres llengües, perquè el nom de la unitat de mesura de la potència de càlcul d'un ordinador, sobre el qual es crea aquesta denominació, no és flop, sinó flops (veg. també aquest terme). La forma flop s'ha creat per una interpretació errònia de flops com a forma plural i es considera, per tant, estrictament inadequada.

  [Acta 665, 10 de juny de 2020]