El Diccionari de física: Els termes de la física, en línia

Articles

En aquest article es presenta el Diccionari de física, elaborat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya, Enciclopèdia Catalana i el TERMCAT. S’hi descriuen les característiques principals (contingut, opcions de cerca, destinataris) de l’obra i les estratègies de difusió que es van seguir per a donar-la a conèixer, i se’n destaca el valor com a eina de consulta de terminologia bàsica i com a recurs didàctic.

Bramon i Planas, Albert; Llobet i Solé, Anna. “El Diccionari de física: Els termes de la física, en línia [en línia]”. Recursos de física (2016), núm. 17, p. 2-4.
<http://www.rrfisica.cat/num/num17/article_num=32&pos=2&total=8&art=179.html>