Quan tot és friendly, quines alternatives tenim en català?

imatge al·legòrica

La forma friendly és un adjectiu de la llengua general en anglès que vol dir ‘que es comporta com un amic’ o ‘adaptat o favorable a una determinada cosa’. En anglès se n’ha estès l’ús i s’ha convertit en una forma força productiva a l’hora de formar termes en què apareix solt o bé formant adjectius compostos.

Vegem-ne alguns exemples en diferents àmbits d’especialitat i constatem que cal trobar una solució diferent per a cada cas:

—quan l’anglès utilitza friendly en combinació amb un substantiu per formar adjectius compostos:

    • earth-friendly o eco-friendly, que corresponen a ecològic -a

    • business-friendly, que podem traduir per obert -a als negocis

      gay-friendly i hetero-friendly, en els quals es mantenen els manlleus perquè són formes molt fixades internacionalment

—en l’àmbit de la tecnologia, d’una interfície friendly en diem amigable, i fa referència a una interfície d'usuari que resulta comprensible i fàcil de manejar i que facilita la interacció humana amb un dispositiu

—en els casos en què friendly té el sentit més proper al sentit que té en anglès en llengua general, l'alternativa catalana és amistós -osa, amb exemples com ara partit amistós, o liquidació amistosa i arranjament amistós en l’àmbit de les assegurances

Podeu consultar tota aquesta terminologia en les fitxes corresponents del Cercaterm.