Nous termes en estudi al Consell Supervisor (16/07/2021)

imatge d'una reunió del Consell Supervisor

Aquest divendres, 16 de juliol, es torna a reunir el Consell Supervisor. En aquesta sessió s’estudiaran principalment termes de dansa clàssica, procedents de l’elaboració d’un diccionari d’aquest àmbit que es publicarà pròximament.

A banda, en aquesta reunió també es revisaran les decisions preses en l’última reunió, del 29 de juny, sobre termes dels àmbits de l’agricultura i l’energia, el màrqueting i les ciències de la salut.

Els termes nous que es preveu estudiar en aquesta reunió són, concretament, els següents:

à la seconde
Dit de la posició o del moviment que s'executa amb la cama o el braç estirat al costat del cos.
Nota: 1. Per exemple, développé à la seconde o battement tendu à la seconde.
2. Algunes escoles també utilitzen el terme à la seconde aplicat a un moviment lateral. 

à terre [adv]
De manera que en executar un pas o un moviment es manté la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra, o es mantenen les dues cames en contacte amb el terra o arran de terra. 
Nota: Els passos executats à terre s'oposen als passos executats en l'air.

à terre [adj]
Dit del pas o del moviment que s'executa mantenint la punta dels dits de la cama de treball en contacte amb el terra, o mantenint les dues cames en contacte amb el terra o arran de terra. 
Nota: Els passos o moviments à terre s'oposen als passos o moviments en l'air. Per exemple, el rond de jambe à terre s'oposa al ronde de jambe en l'air. 

adagio
Combinació de passos i moviments  de ritme lent, executats amb control de l'equilibri, elegància i fluïdesa, en què s'utilitza notablement el sosteniment de les cames a gran altura. 
Nota: L'adagio, d'una banda, és una de les parts d'una classe de dansa clàssica, que generalment es duu a terme com a exercicis al centre; d'altra banda, però, també pot formar part de l'estructura d'un ballet, com a part d'un pas a dos

allegro
Combinació de passos, salts i girs de ritme viu, executats amb agilitat i precisió. 
Nota: Es distingeix el petit allegro, que inclou petits salts i la bateria, del grand allegro, que inclou grans salts, més amplis i alts. 

allongé
Moviment consistent a allargar una extremitat, especialment a allargar el braç a partir d´una posició arrodonida, acompanyant-lo generalment d'un moviment del tors i del cap. 

arabesc penché
Arabesc en què el tors s'inclina cap a la cama de suport, mantenint entre el tors i la cama de treball l'angle previ a la inclinació.  [Un arabesc és una posició complexa en què la cama de treball està estirada darrere del cos, que s’acompanya de certes posicions de braços.]

attitude
Posició complexa en què la cama de treball està aixecada a una certa altura i flexionada, sense contacte amb la cama de suport.  Nota: 1. L'attitude pot adoptar diferents posicions de braços en funció de la línia que es vulgui crear, si bé el més habitual és que un braç estigui aixecat en forma arrodonida per sobre el cap i l'altre estigui estirat cap al costat, o que tots dos braços estiguin aixecats en forma arrodonida per sobre el cap. 
2. La posició d’attitude s’atribueix a Carlo Blasis, coreògraf, ballarí i mestre de dansa italià del segle XIX, que es va inspirar en l’estàtua de Mercuri de Giovanni da Bologna per a crear aquesta posició.

ballon
Qualitat física d’un ballarí que executa els salts de manera suau i elàstica, com si fes una petita pausa en l'aire i retardés el descens. 

batterie
Conjunt de salts battus.

battu [adj]
Dit del salt que inclou un encreuament o un xoc de cames en el temps de suspensió. 
Nota: Són exemples de salts que poden incloure un encreuament o un xoc de cames en el temps de suspensió el petit jeté (petit jeté battu), l'assemblé (assemblé battu) o el balloné (ballonné battu).

battu [n]
Salt que inclou un encreuament o un xoc de cames en el temps de suspensió. 

cambré
Extensió del tors a partir d'un moviment cap enrere, en què el cap, i sovint el braç, segueixen la línia de la part superior del cos.  Nota: La posició resultant d'aquest moviment també rep el nom de cambré. 

cou-de-pied
Posició en què el peu de la cama de treball està en contacte amb el turmell de la cama de suport.
Nota: 1. El cou-de-pied pot ser darrere, si el taló de la cama de treball es col·loca darrere del turmell de la cama de suport, o pot ser davant, si el taló de la cama de treball es col·loca davant del turmell de la cama de suport; en el cas del cou-de-pied davant, existeixen diferents variants segons cada escola de dansa clàssica. 
2. De vegades s'utilitza la denominació cou-de-pied per a designar el que es coneix més estrictament com a coupé, que és un moviment que inclou la posició de cou-de-pied.

croisé [adj]
Dit del pas o del moviment en què el cos es col·loca en un angle oblic respecte del públic o del frontal del ballarí, amb la cama més a prop del públic o del frontal col·locada per davant de l'altra, de manera que des del punt de vista del públic o del frontal les dues cames es veuen encreuades.
Nota: Un pas o moviment croisé es pot fer davant si la cama de treball és la de davant, o es pot fer darrere si la cama de treball és la de darrere. 

croisé [n]
Orientació del cos en un angle oblic respecte del públic o del frontal del ballarí, amb la cama més propera al públic o al frontal col·locada per davant de l'altra, de manera que des del punt de vista del públic o del frontal les dues cames es veuen encreuades. 
Nota: El croisé es pot fer davant si la cama de treball és la de davant, o es pot fer darrere si la cama de treball és la de darrere. 

dessous
Dit del pas en què la cama de treball passa per darrere de la cama de suport. 
Nota: 1. Aquesta indicació es pot donar en passos com l'assemblé (assemblé dessous), el pas de bourré (pas de bourré dessous) i la glissade (glissade dessous).
2. El terme dessous s'oposa al terme dessus.

dessus
Dit del pas en què la cama de treball passa per davant de la cama de suport. 
Nota: 1. Aquesta indicació es pot donar en passos com l'assemblé (assemblé dessus), el pas de bourré (pas de bourré dessus) i la glissade (glissade dessus).
2. El terme dessus s'oposa al terme dessous.

écarté
Orientació del cos en un angle oblic respecte del públic o del frontal del ballarí, amb una cama estirada à la seconde i el tors inclinat cap a la cama de suport. 
Nota: L'écarté es pot fer davant si la cama de treball és la més propera al públic o al frontal, o es pot fer darrere si la cama de treball és la més allunyada del públic o del frontal.

effacé [adj]
Dit del pas o del moviment en què el cos es col·loca en un angle oblic respecte del públic o del frontal, amb la cama més propera al públic o al frontal col·locada per darrere de l'altra.
Nota: Un pas o moviment effacé es pot fer davant si la cama de treball és la de davant, o es pot fer darrere si la cama de treball és la de darrere. 

effacé [n]
Orientació del cos en un angle oblic respecte del públic o del frontal, amb la cama més propera al públic o al frontal col·locada per darrere de l'altra. 
Nota: L'effacé es pot fer davant si la cama de treball és la de davant, o es pot fer darrere si la cama de treball és la de darrere.

en croix [adv]
Manera d'executar un pas o un moviment repetint-lo davant, al costat, darrere, i altre cop al costat. 
Nota: 1. Un pas o moviment també s'executa en croix si es repeteix en l'ordre invers: darrere, al costat, davant i altre cop al costat. 
2. L'execució en croix se sol dur a terme en els exercicis a la barra, però també pot formar part dels exercicis al centre. 
3. Per exemple, es poden executar en croix els diferents tipus de battements.

en croix [adj]
Dit del pas o moviment que s'executa repetint-lo davant, al costat, darrere i altre cop al costat. 
Nota: 1. També són passos o moviments en croix aquells que s'executen repetint-los en l'ordre invers: darrere, al costat , davant i altre cop al costat. 
2. Els passos o moviments en croix se solen dur a terme com a exercicis a la barra, però també poden formar part dels exercicis al centre. 
3. Per exemple, es poden executar com a moviments en croix els diferents tipus de battements.

en dedans
Dit del moviment circular d'una cama que va de darrere a davant o del gir sobre l'eix del cos en què el sentit de la rotació és cap a la banda de la cama de suport.
Nota: De vegades també s'aplica al moviment del braç que s'acosta a l'eix del cos.

en dehors [adj]
Dit del moviment circular d'una cama que va de davant a darrere o del gir sobre l'eix del cos en què el sentit de la rotació és cap a la banda contrària a la cama de suport. 
Nota: De vegades també s'aplica al moviment del braç que s'allunya de l'eix del cos.

en dehors [n]
Rotació de l'articulació coxofemoral que permet el treball de les extremitats inferiors cap a l'exterior. 

en l’air [adv)]
Manera d’executar un pas o un moviment fent que el peu de la cama de treball o tots dos peus perdin el contacte amb el terra. 
Nota: Els passos executats en l'air s'oposen als passos executats à terre. 

en l’air [adj]
Dit del pas o del moviment en què el peu de la cama de treball o tots dos peus perden el contacte amb el terra. 
Nota: Els passos en l'air s'oposen als passos à terre. 

en tournant
Dit del pas o el moviment que s'executa girant el cos. 

épaulement
Col·locació d'una espatlla més avançada i l'altra més endarrerida, que s'executa mitjançant la torsió del tors, amb el cap dirigit cap a l'espatlla més avançada, la qual afegeix expressivitat i suavitza la línia del cos. 

plié
Flexió de l'articulació del maluc, el genoll i el turmell.
Nota: El plié es duu a terme, per exemple, en els exercicis de demi-plié i grand-plié

sauté
Dit del pas o moviment que es duu a terme saltant. 

Si teniu interès a conèixer més detalls sobre algun d’aquests temes, o si sou experts en les matèries objecte d’estudi, i voleu fer-nos arribar la vostra opinió, poseu-vos en contacte amb nosaltres.

El Consell Supervisor és l’òrgan encarregat de la fixació de la terminologia en llengua catalana, integrat per membres designats per l’Institut d’Estudis Catalans i membres del TERMCAT.