El TERMCAT tradueix al català la norma UNE-ISO 16175-1 de gestió de documents electrònics

imatge de la portada

El Centre de Terminologia TERMCAT ha elaborat la versió catalana de la norma UNE-ISO 16175-1:2021 Informació i documentació. Processos i requisits funcionals per a programari per a la gestió de documents. Part 1: Requisits funcionals i directrius associades per a qualsevol aplicació que gestioni documents electrònics, en el marc de la col·laboració que manté amb l’Associació Espanyola de Normalització, UNE.

Actualment, la gestió de documents electrònics en el món professional i els consegüents processos de recuperació de les dades duen implícit l’ús de programari específic. En aquest context, la norma 16175-1 presenta, de manera general, un conjunt de directrius adreçades a les organitzacions que han de produir i gestionar documents electrònics i un conjunt de requisits funcionals per a les aplicacions de programari utilitzades amb aquesta finalitat, amb l’objectiu que ambdós recursos serveixin per a assegurar la integritat, l’autenticitat i la recuperació de la informació al llarg del temps.

En l’elaboració de la versió catalana de la norma 16175-1 s’ha disposat de l’assessorament d’especialistes del Servei de Suport al Sistema d’Arxius de Catalunya de la Generalitat de Catalunya.

Amb aquesta norma, el TERMCAT ja ha fet disponibles en català més de quaranta normes d’àmbits tan diversos com la informació i la documentació, la qualitat, el medi ambient, la indústria tèxtil, les instal·lacions elèctriques o la indústria gràfica.

El TERMCAT s’ocupa de l’elaboració de la versió oficial catalana de les normes UNE des del 2005, any en què va signar un conveni de col·laboració amb l'Associació Espanyola de Normalització, UNE. El procés que se segueix en la traducció de normes s'adequa als requisits establerts per la norma internacional UNE-EN ISO 17100:2015/A1:2017, de serveis de traducció. Podeu consultar la relació de normes UNE disponibles en català al web del TERMCAT, i la terminologia continguda en els glossaris de les normes traduïdes, al Cercaterm.

Per a l'adquisició de les normes, us podeu adreçar a l’Associació Espanyola de Normalització UNE o a l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.