Back to top

Criteris terminològics

Presentation
DEFINICIÓ (3): AUTOREFERÈNCIA DEFINICIÓ (3): AUTOREFERÈNCIA

 • ca  DEFINICIÓ (3): AUTOREFERÈNCIA

Criteris metodològics > Definició

Definition
És un principi bàsic de terminografia i lexicografia que una definició no pot fer una autoreferència, és a dir que no pot contenir la mateixa paraula que defineix. D'aquesta manera, s'evita de caure en un defecte de circularitat (vegeu la fitxa CRITERI Circularitat i prova de la substitució).

Ara bé, convé tenir en compte dos casos de definicions en què aparentment es dona autoreferència però que en realitat s'apunta a termes diferents; no hi ha doncs, circularitat i, per tant, són casos correctes:
(1) Utilització del nucli com a descriptor: En cas d'una denominació que està formada per més d'una paraula, és adequat recórrer al seu nucli com a element principal que la defineix, si conceptualment és una solució vàlida. (Cal, a més, que en la fitxa corresponent, aquest nucli funcioni com a denominació primera del concepte.)
Ex.: agnòsia corporal n f NEUROCIÈNCIA Agnòsia caracteritzada per la impossibilitat de reconèixer com a pròpia la totalitat o alguna part del propi cos. [No hi ha autoreferència, perquè l'agnòsia corporal és un tipus d'agnòsia. (A més, agnòsia és la denominació principal de la fitxa corresponent.)]
(2) Homografia: En cas de dues o més denominacions iguals corresponents a termes diferents, es pot recórrer en la definició d'una d'aquestes denominacions a la denominació igual. (De la mateixa manera, també cal que aquest nucli funcioni com a denominació primera del concepte.)
Ex.: neutròfil n m BIOLOGIA CEL·LULAR Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics neutròfils. [No hi ha autoreferència perquè neutròfil, en la definició, no apunta al neutròfil definit sinó a un altre terme amb fitxa pròpia, encara que formalment coincideixi. (A més, neutròfil és la denominació primera de la fitxa corresponent a l'adjectiu.)]

Note

 • 1. L'aplicació de la prova de la substitució (vegeu la fitxa Definició: circularitat i prova de la substitució) demostra que en els dos casos d'aparent autoreferència en realitat no n'hi ha, ja que no hi ha circularitat:

  Ex. 1: agnòsia corporal n f Agnòsia caracteritzada per la impossibilitat de reconèixer com a pròpia la totalitat o alguna part del propi cos. | agnòsia n f Pèrdua de la capacitat de transformar els estímuls sensorials en percepcions produïda per lesions cerebrals globals o específiques i no per alteracions dels sistemes de recepció perifèrics o de les vies sensorials aferents.
  PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ: agnòsia corporal n f <Pèrdua de la capacitat de transformar els estímuls sensorials en percepcions produïda per lesions cerebrals globals o específiques i no per alteracions dels sistemes de recepció perifèrics o de les vies sensorials aferents> corporal caracteritzada per la impossibilitat de reconèixer com a pròpia la totalitat o alguna part del propi cos.

  Ex. 2: neutròfil n m Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics neutròfils. | neutròfil -a adj Dit de la cèl·lula o del component cel·lular que té afinitat i es tenyeix amb colorants neutres.
  PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ: neutròfil n m Granulòcit amb grànuls citoplasmàtics <que tenen afinitat i es tenyeixen amb colorants neutres>.
 • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes DEFINICIÓ (1): SINONÍMIA I RIQUESA LÈXICA; DEFINICIÓ (2): REFERÈNCIA A ALTRES DENOMINACIONS, i DEFINICIÓ (4): CIRCULARITAT I PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ.
 • 3. Podeu consultar el document de criteri original, Definició: Sinonímia, referència a altres denominacions i autoreferència, en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/definicio-sinonimia.pdf).