Back to top

Criteris terminològics

Presentation
DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (3): ADJECTIUS DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (3): ADJECTIUS

  • ca  DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (3): ADJECTIUS

Criteris metodològics > Definició

Definition
És habitual que en una definició terminològica s'utilitzin diverses oracions de relatiu per a caracteritzar un descriptor. En la definició d'un adjectiu, s'ha de procurar que això no doni lloc a una definició múltiple, que és un fenomen molt semblant al doble descriptor de noms i verbs.

Es produeix una definició múltiple en els casos següents:

(1) Hi ha diverses oracions de relatiu coordinades entre elles que no depenen sintàcticament de cap element.
Ex.: fresc -a adj Que no ha experimentat cap mena d'alteració [ORACIÓ COORDINADA 1] i conserva inalterables les qualitats originàries [ORACIÓ COORDINADA 2].
--> Que no ha experimentat cap mena d'alteració, de manera que conserva inalterables les qualitats originàries. | Que conserva inalterables les qualitats originàries, ja que no ha experimentat cap mena d'alteració.

(2) Hi ha diverses oracions de relatiu coordinades entre elles que depenen sintàcticament d'un antecedent extern, el qual només figura en la definició per indicar quins noms poden ser complementats per l'adjectiu però que en realitat no en forma part.
Ex.: microcristal·lí -ina adj Dit del cristall [ANTECEDENT EXTERN] que està molt poc desenvolupat [ORACIÓ COORDINADA 1] i que no és visible a ull nu [ORACIÓ COORDINADA 2], encara que sí que ho és amb un microscopi.
--> Dit del cristall tan poc desenvolupat que no és visible a ull nu, encara que sí que ho és amb un microscopi. | Dit del cristall que no és visible a ull nu perquè està molt poc desenvolupat, encara que sí que és visible amb un microscopi.

Note

  • 1. Aquest criteri es complementa amb les fitxes DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (1): QÜESTIONS SEMÀNTIQUES i DEFINICIÓ AMB ORACIONS DE RELATIU (2): QÜESTIONS SINTÀCTIQUES.
  • 2. Podeu consultar el document de criteri original, Definició: Ús de les oracions de relatiu, en l'apartat "Criteris terminològics" del web del TERMCAT (arxiu.termcat.cat/criteris/definicio-oracions-relatiu.pdf).