Back to top

Criteris terminològics

Presentation
ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC? ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC?

 • ca  ORGANISME MODIFICAT GENÈTICAMENT, ORGANISME GENÈTICAMENT MODIFICAT, OMG, OGM O ORGANISME TRANSGÈNIC?
 • es  organismo genéticamente modificado (organisme modificat genèticament), n m
 • es  organismo modificado genéticamente (organisme modificat genèticament), n m
 • es  organismo transgénico (organisme transgènic), n m
 • es  OGM (OMG), n m sigla
 • es  OMG (OMG), n m sigla
 • fr  organisme génétiquement modifié (organisme modificat genèticament), n m
 • fr  organisme transgénique (organisme transgènic), n m
 • fr  OGM (OMG), n m sigla
 • it  organismo geneticamente modificato (organisme modificat genèticament), n m
 • it  organismo transgenico (organisme transgènic), n m
 • it  OGM (OMG), n m sigla
 • en  genetically engineered organism (organisme modificat genèticament), n
 • en  genetically modified organism (organisme modificat genèticament), n
 • en  transgenic organism (organisme transgènic), n
 • en  transgenic species (organisme transgènic), n
 • en  GEO (OMG), n sigla
 • en  GMO (OMG), n sigla
 • de  gentechnisch veränderter Organismus (organisme modificat genèticament), n m
 • de  transgener Organismus (organisme transgènic), n m
 • de  GVO (OMG), n m sigla

Criteris d'especialitat > Ciències de la vida

Definition
Tant organisme modificat genèticament i la sigla OMG com organisme transgènic (tots tres, noms masculins) es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents; en canvi, no es consideren adequades la forma *organisme genèticament modificat i la sigla *OGM.

- Un organisme modificat genèticament, o la sigla OMG corresponent (totes dues, formes normalitzades pel Consell Supervisor del TERMCAT), és un organisme viu al qual s'ha canviat el patrimoni gènic mitjançant tècniques d'enginyeria genètica, ja sigui per la modificació dels gens propis o per la introducció de gens aliens, amb l'objectiu de donar-li unes propietats noves.
. Els motius de la tria d'aquestes formes en comptes de *organisme genèticament modificat (i la sigla corresponent *OGM) són els següents:
(1) Tenen més suport entre els especialistes consultats.
(2) Segueixen l'ordre dels constituents més normal en català, de manera que donen lloc a denominacions més neutres (les formes amb l'adverbi anteposat possiblement s'han creat per mimetisme de l'anglès).
(3) En una forma negativa hipotètica, l'ordre habitual seria organisme no modificat genèticament i no *organisme genèticament no modificat, cosa que fa pensar que la proposta més adequada en català és organisme modificat genèticament., amb la sigla corresponent OMG.
. Els equivalents castellans són organismo genéticamente modificado, organismo modificado genéticamente i les sigles OGM i OMG; els francesos, organisme génétiquement modifié i la sigla OGM; els italians, organismo geneticamente modificato i la sigla OGM; els anglesos, genetically engineered organism, genetically modified organism i les sigles GEO i GMO, i els alemanys, gentechnisch veränderter Organismus i la sigla GVO.

- Un organisme transgènic (forma normalitzada pel Consell Supervisor del TERMCAT) fa referència a un organisme modificat genèticament en el genoma del qual s'ha introduït DNA d'una altra espècie.
. L'equivalent castellà és organismo transgénico; el francès, organisme transgénique; l'italià, organismo transgenico; els anglesos, transgenic organism i transgenic species, i l'alemany, transgener Organismus.

Note

 • 1. El Consell Supervisor del TERMCAT també ha aprovat els termes relacionats aliment modificat genèticament i aliment transgènic. (Vegeu la fitxa ALIMENT MODIFICAT GENÈTICAMENT, ALIMENT GENÈTICAMENT MODIFICAT O ALIMENT TRANSGÈNIC?)
 • 2. Podeu consultar les fitxes completes de organisme modificat genèticament i organisme transgènic al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Aliments modificats transgènicament i aliments transgènics, en l'apartat "La finestra neològica" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Finestra_Neologica/17/).