Back to top

Criteris terminològics

Presentation
DEFINICIÓ (4): CIRCULARITAT I PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ DEFINICIÓ (4): CIRCULARITAT I PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ

  • ca  DEFINICIÓ (4): CIRCULARITAT I PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ

Criteris metodològics > Definició

Definition
Tant en terminologia com en lexicografia, es considera que les definicions han d'evitar caure en un defecte de circularitat.

S'entén per circularitat el fet que la definició d'una denominació acabi portant l'usuari que la consulta a la mateixa denominació que defineix. Es poden distingir dos casos de circularitat:
- Circularitat immediata: La definició de la denominació a inclou a. D'acord amb la norma prou coneguda, una definició no hauria d'incloure mai la paraula que es defineix.
Ex.: arreus n m pl PENTATLÓ MODERN Conjunt de corretges, brida i muntura que es posen a un cavall per muntar-lo amb arreus.
- Circularitat interposada: En una cadena de dos o més termes, la definició de a inclou b, b inclou c, etc. i l'última definició acaba incloent a. Per a evitar aquesta circularitat, cal que l'última denominació de la cadena a, b, c, etc. estigui definida de manera independent.
Ex.: línia davantera n f ESPORTS DE PILOTA Línia de jugadors formada pels davanters. | davanter davantera n m, f ESPORTS DE PILOTA Cadascun dels jugadors que formen la línia davantera.

La circularitat immediata es detecta fàcilment. En canvi, en cas d'una circularitat interposada, és útil recórrer a la prova de la substitució, que consisteix a substituir una denominació recollida en una definició per la seva pròpia definició. Si un cop aplicada la prova de la substitució la definició acaba contenint la mateixa denominació que es defineix, senyal que hi ha circularitat i que les diverses definicions implicades no estan adequadament construïdes.
Ex.: línia davantera n f Línia de jugadors formada pels davanters. | davanter davantera n m, f Cadascun dels jugadors que formen la línia davantera.
PROVA DE LA SUBSTITUCIÓ: línia davantera n f Línia de jugadors formada per <Cadascun dels jugadors que formen la línia davantera>.

Note

  • 1. Convé remarcar que, a més de la detecció de circularitats, la prova de la substitució té una utilització molt més àmplia, ja que serveix, de manera general, per a comprovar la bondat de qualsevol definició. El sistema consisteix a substituir un terme d'un context real per la definició d'aquest terme; si el context continua tenint el mateix significat i continua sent correcte sintàcticament, és senyal que la definició està ben construïda.
  • 2. Aquest criteri es complementa amb les fitxes DEFINICIÓ (1): SINONÍMIA I RIQUESA LÈXICA; DEFINICIÓ (2): REFERÈNCIA A ALTRES DENOMINACIONS, i DEFINICIÓ (3): AUTOREFERÈNCIA.