Back to top
laberint laberint

Enginyeria hidràulica

 • ca  laberint, n m
 • es  laberinto
 • en  labyrinth seal

Enginyeria hidràulica

Definition
Junta d'estanquitat per a ^fluids^, emprada per a unir òrgans fixos i mòbils, que és proveïda d'una sèrie de parets i compartiments que produeixen una forta caiguda de pressió.
laberint de desinfecció laberint de desinfecció

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  laberint de desinfecció, n m
 • ca  cambra de contacte, n f sin. compl.
 • es  cámara de contacto
 • es  laberinto de desinfección
 • en  contact tank
 • en  disinfection tank

Enginyeria sanitària i ambiental

Definition
Dipòsit en forma de laberint on es duu a terme la desinfecció de l'aigua tractada.

L'eficiència de la desinfecció depèn del temps de contacte entre el desinfectant i l'aigua a desinfectar, que correspon al temps de permanència hidràulic del laberint de desinfecció.
làmina làmina

Enginyeria de la construcció

 • ca  làmina, n f
 • es  lámina
 • en  shell

Enginyeria de la construcció

Definition
Element estructural de forma geomètrica bidimensional i corba i de poc gruix.

La forma corba li atorga una gran resistència, cosa que fa possible la cobertura de grans espais o de grans llums amb una mínima quantitat de material. Es distingeix entre làmina de curvatura simple, si la incurvació s'esdevé només en una direcció, com ara en tubs i en semicilindres, i làmina de curvatura doble, si la incurvació existeix segons dues direccions perpendiculars, com ara en cúpules, en paraboloides hiperbòlics i en hiperboloides. Amb làmines de formigó armat ha estat possible construir cobertes de gran envergadura o de gran interès arquitectònic, com ara el Palau del CNIT, a París; el Palau Blaugrana, a Barcelona, o l'Òpera de Sidney.

Els grans dipòsits, els edificis de conteniment dels reactors de centrals nuclears i les torres de refrigeració de les centrals tèrmiques o nuclears també constitueixen exemples notables de làmines de formigó armat o pretensat.
làmina lliure làmina lliure

Enginyeria hidràulica

 • ca  làmina lliure, n f
 • ca  superfície lliure, n f sin. compl.
 • es  lámina de agua
 • es  superficie libre
 • en  free surface

Enginyeria hidràulica

Definition
Superfície de contacte entre l'aigua o un altre fluid i l'atmosfera que pot canviar de forma al llarg del temps.
Landsat Landsat

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  Landsat, n m
 • es  Landsat
 • en  Landsat

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Qualsevol dels satèl·lits nord-americans construïts per la NASA i destinats inicialment a la detecció de recursos naturals.

Els seus precursors van ser els satèl·lits de la sèrie ERTS (Earth Resource Technology Satellite), el primer dels quals fou posat en òrbita el 23 de juliol de 1972. A partir del segon llançament, el 1975, ja es van designar amb el nom de Landsat. Destaca la bona resolució espacial, de 30 a 10 m, dels seus sensors, que han estat modificats repetidament, el caràcter global i periòdic de les observacions realitzades i la comercialització de les imatges.
latitud latitud

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  latitud, n f
 • es  latitud
 • en  latitude

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Angle format per la normal a l'^el·lipsoide de referència^ traçada per un punt de la superfície de la Terra amb el pla de l'equador.

Varia de 0º a 90º quan el punt és a l'hemisferi nord i de 0º a −90º si és a l'hemisferi sud.
 • ca  anemometria Doppler per làser, n f
 • ca  LDA, n f sigla
 • es  anemometría Doppler por láser
 • es  LDA sigla
 • en  laser Doppler anemometry
 • en  LDA sigla

Enginyeria marítima

Definition
Tècnica emprada en les investigacions de dinàmica de fluids en gasos i en líquids que permet de mesurar d'una manera molt acurada, no intrusiva i amb una alta resolució temporal i espacial la velocitat i la direcció en un punt d'un fluid.

La seva configuració bàsica consisteix en un làser continu que emet llum d'una freqüència determinada, un sistema òptic de transmissió, un sistema òptic de recepció, un condicionador de senyal i un processador de senyal. El feix làser, mitjançant el sistema òptic de transmissió, es divideix en dos feixos que es fan intersecar en un punt dins del fluid. La llum reflectida per les partícules contingudes en el fluid, que travessen el punt on s'encreuen els dos feixos, arriba a un fotodetector que es troba en el sistema òptic de recepció i que transforma la intensitat de la llum en un corrent elèctric. Aquest corrent, un cop passa el condicionador de senyal, arriba al processador, on es calcula la velocitat i la direcció del fluid a partir del canvi de freqüència que sofreix la llum làser per l'efecte Doppler.

El caràcter no intrusiu de l'anemometria Doppler per làser prové del fet que és possible realitzar la mesura d'un fluid que es trobi contingut en un recipient transparent i, per tant, obtenir la velocitat i la direcció d'un punt del fluid sense produir cap contaminació de la mesura, cosa que succeiria si l'aparell de mesura fos dins del fluid.

Note

 • LDA és la sigla corresponent al terme anglès laser Doppler anemometry.
licor mesclat licor mesclat

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  líquid de mescla, n m
 • ca  licor mesclat, n m sin. compl.
 • es  licor de mezcla
 • es  licor mezclado
 • es  líquido de mezcla
 • en  mixed liquor

Enginyeria sanitària i ambiental

Definition
Líquid compost per aigua i microorganismes en suspensió mesclats completament i que es troba a l'interior del tanc d'aeració dels processos de fangs activats.
límit de retracció límit de retracció

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  límit de retracció, n m
 • es  límite de retracción
 • en  shrinkage limit

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
^Límit d'Atterberg^ que separa l'estat de consistència sòlid del semisòlid.

És la humitat d'una mostra de sòl el volum de la qual es manté constant al llarg d'un procés d'assecatge.
límit de semblança límit de semblança

Enginyeria hidràulica

 • ca  límit de semblança, n m
 • es  límite de semejanza
 • en  limit of similarity

Enginyeria hidràulica

Definition
Conjunt de condicions sobre l'^escala geomètrica^ que no han de ser sobrepassades per tal d'assegurar que un model físic estarà lliure d'algun ^efecte d'escala^ determinat.