Back to top
quadre quadre

Enginyeria del transport

 • ca  quadre, n m
 • es  cuadro
 • en  panel

Enginyeria del transport

Definition
Element d'una instal·lació elèctrica o electrònica on es concentren els dispositius de comandament i de protecció.
qualitat acústica qualitat acústica

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  qualitat acústica, n f
 • es  calidad acústica

Enginyeria sanitària i ambiental

Definition
Grau d'adequació de les característiques acústiques d'un espai a les activitats que es duen a terme en el seu àmbit, avaluat en funció dels nivells d'immissió i d'emissió acústiques, així com de les significacions socials i culturals.
quantia d'armadura quantia d'armadura

Enginyeria de la construcció

 • ca  quantia d'armadura, n f
 • es  cuantía de armadura
 • en  amount of reinforcement

Enginyeria de la construcció

Definition
Quantitat d'armadura present en un element estructural, expressada habitualment en tant per cent respecte a la secció eficaç de formigó o la secció total de formigó, en quilograms d'armadura per metre cúbic de formigó o en quilograms d'armadura per metre quadrat de llosa o de forjat.
quantia d'armadura geomètrica mínima quantia d'armadura geomètrica mínima

Enginyeria de la construcció

 • ca  quantia d'armadura geomètrica mínima, n f
 • es  cuantía de armadura geométrica mínima
 • en  minimum amount of reinforcement

Enginyeria de la construcció

Definition
Quantitat d'armadura que en qualsevol cas ha de disposar-se als diferents tipus d'elements estructurals per a garantir el control de la fissuració per deformacions imposades produïdes per retracció i temperatura en el cas d'elements sotmesos a tracció totalment o parcialment, i per a facilitar la construcció en el cas dels elements comprimits.
quantia d'armadura mecànica mínima quantia d'armadura mecànica mínima

Enginyeria de la construcció

 • ca  quantia d'armadura mecànica mínima, n f
 • es  cuantía de armadura mecánica mínima
 • en  minimum amount of reinforcement

Enginyeria de la construcció

Definition
Quantitat d'armadura sotmesa a tracció que en qualsevol cas ha de disposar-se en els elements de formigó sotmesos a tracció totalment o parcialment per a garantir que en el moment de la fissuració del formigó no es produeixi una ruptura fràgil i que, per tant, l'armadura sigui capaç de resistir les traccions que el formigó deixa de transmetre.
quarsita quarsita

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  quarsita, n f
 • es  cuarcita
 • en  quartzite

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Roca metamòrfica formada a partir d'una quarsarenita, amb més d'un 80 % de quars, tant en el metamorfisme regional com en el de contacte.
quarsita quarsita

Enginyeria del terreny i cartogràfica

 • ca  quarsita, n f
 • es  cuarcita
 • en  quartzite

Enginyeria del terreny i cartogràfica

Definition
Gres quarsífer, amb més d'un 95 % de grans de quars, molt compacte, diagenitzat i de gran duresa, que es trenca a través dels grans, en lloc de fer-ho pels contactes, com ocorre en els gresos comuns.
quimiòstat quimiòstat

Enginyeria sanitària i ambiental

 • ca  quimiòstat, n m
 • es  quimiostato
 • en  chemostat

Enginyeria sanitària i ambiental

Definition
Reactor ideal de mescla completa en el qual té lloc una reacció química.
quitrà quitrà

Enginyeria de la construcció

 • ca  quitrà, n m
 • es  alquitrán
 • en  tar

Enginyeria de la construcció

Definition
Lligant hidrocarbur emprat antigament per a la formació de ferms de carreteres.