Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Terminologia de l'atenció a la salut mental i a les addiccions

Presentation
pacient crònic | pacient crònica pacient crònic | pacient crònica

 • ca  pacient crònic | pacient crònica, n m, f
 • es  paciente crónico | paciente crónica, n m, f
 • fr  malade chronique, n m, f
 • en  chronic care patient, n
 • en  chronic patient, n

Definition
Persona amb un trastorn mental d'una durada de més de dos anys, sigui de manera continuada o en forma de crisis.
pacient crònic complex | pacient crònica complexa pacient crònic complex | pacient crònica complexa

 • ca  pacient crònic complex | pacient crònica complexa, n m, f
 • ca  PCC, n m, f sigla
 • es  paciente crónico complejo | paciente crónica compleja, n m, f
 • fr  malade chronique complexe, n m, f
 • en  chronic complex patient, n
 • en  complex chronic patient, n
 • en  multimorbid chronic patient, n
 • en  multimorbid chronic patient, n
 • en  patient with multichronic conditions, n

Definition
Pacient crònic amb una situació de complexitat.
pacient expert | pacient experta pacient expert | pacient experta

 • ca  pacient expert | pacient experta, n m, f
 • es  paciente experto | paciente experta, n m, f
 • fr  patient expert | patiente experte, n m, f
 • en  expert patient, n

Definition
Persona amb un problema de salut mental de llarga durada que és capaç de responsabilitzar-se del seu trastorn i tenir-ne autocura, identificant els símptomes i afrontant-los, i adquirint eines per a gestionar-ne l'impacte físic, psíquic i social, de manera que hi pot conviure i pot millorar la seva qualitat de vida relacionada amb la salut.

Note

 • El pacient expert o la pacient experta pot tenir la capacitat de sensibilitzar altres pacients i transmetre'ls l'expertesa adquirida, per exemple fent tasques docents i d'acompanyament, formació i entrenament a altres persones amb el mateix trastorn mental, de manera voluntària i en col·laboració amb els equips de professionals de la salut mental. Així mateix, contribueix a les bones pràctiques en l'atenció a la salut mental i a les addiccions. En el marc d'un grup de suport entre iguals, és una persona seleccionada per l'equip de professionals, que lidera l'aprenentatge i es converteix en exemple i referent per a la resta de participants. També pot contribuir en l'assistència, la gestió i la planificació en àmbits relacionats amb el seu trastorn. Amb el temps, aquesta persona pot acabar adquirint un rol professional i incorporar-se als equips assistencials. Amb aquesta finalitat rep una formació complementària, que la capacita per a dur a terme intervencions autònomes o en col·laboració amb la resta de professionals.
 • ca  programa d'atenció específica a les persones amb trastorns mentals severs, n m
 • ca  PAETMS, n m sigla
 • es  programa de atención específica a los trastornos mentales severos, n m
 • es  PAETMS, n m sigla

Definition
Conjunt coordinat d'intervencions i procediments multidisciplinaris d'atenció comunitària orientat a persones amb un trastorn mental greu i persistent i basat en la integració de l'assistència, la prevenció i la rehabilitació, que té per objectiu donar una resposta assistencial prioritària, òptima i integral, segons un pla terapèutic, destinada a recuperar o mantenir la capacitat i l'autonomia de les persones ateses i garantir la continuïtat assistencial.

Note

 • 1. El programa d'atenció específica als trastorns mentals severs té cinc objectius generals: garantir una disponibilitat preferent per a l'assistència psiquiàtrica a les persones amb un trastorn mental greu i persistent, desenvolupar accions que incrementin la participació d'aquestes persones al programa de seguiment, millorar la integralitat de l'atenció comunitària, millorar el seguiment i l'avaluació de l'acceptabilitat del tractament i potenciar els factors de continuïtat del tractament.
 • 2. El programa d'atenció específica als trastorns mentals severs també pretén introduir en els dispositius assistencials les persones amb un trastorn mental greu i persistent que no reben cap mena d'assistència psiquiàtrica, sigui per manca de consciència de malaltia o per manca de suport familiar.
 • 3. El qualificatiu sever es refereix a les condicions de gravetat, cronicitat i discapacitat associades al trastorn. Aquest significat de 'greu' de l'adjectiu sever és un calc de l'anglès que no està acceptat en el diccionari normatiu. En àmbits especialitzats, però, té un cert ús amb referència als trastorns mentals greus i persistents.
 • ca  programa d'atenció específica a les persones amb trastorns psicòtics incipients, n m
 • ca  programa de psicosi incipient, n m sin. compl.
 • ca  PAETPI, n m sigla
 • es  programa de atención específica a las personas con trastornos psicóticos incipientes, n m
 • es  programa de atención específica al trastorno psicótico incipiente, n m
 • es  programa de psicosis incipiente, n m
 • es  PAETPI, n m sigla

Definition
Conjunt coordinat d'intervencions i procediments multidisciplinaris d'atenció ambulatòria d'àmbit territorial orientat a persones amb un trastorn psicòtic en la fase inicial o amb risc de desenvolupar-ne un, que té per objectiu millorar el pronòstic i l'evolució del trastorn, minimitzar-ne l'impacte, facilitar-ne la recuperació i prevenir-ne la cronicitat a partir de la detecció precoç i la intervenció precoç.

Note

 • 1. El programa d'atenció específica a les persones amb trastorns psicòtics incipients té com a població diana les persones d'entre 14 i 35 anys que presenten estats mentals de risc de desenvolupar un trastorn psicòtic o primers episodis psicòtics o que es troben en el període de recuperació o en el període crític de cinc anys després del primer episodi psicòtic.
 • 2. El programa d'atenció específica a les persones amb trastorns psicòtics incipients requereix la col·laboració amb atenció primària de salut, tant en la detecció del trastorn com en el tractament i el seguiment posteriors.
patrimoni protegit patrimoni protegit

 • ca  patrimoni protegit, n m
 • es  patrimonio protegido, n m

Definition
Figura jurídica de suport i protecció de la capacitat d'obrar que té per objecte permetre l'afectació d'uns béns determinats i del rendiment que se'n pugui obtenir per satisfer les necessitats vitals d'una persona amb discapacitat o dependència.

Note

 • El patrimoni protegit es formalitza a través d'una escriptura pública.
 • ca  pacient crònic complex | pacient crònica complexa, n m, f
 • ca  PCC, n m, f sigla
 • es  paciente crónico complejo | paciente crónica compleja, n m, f
 • fr  malade chronique complexe, n m, f
 • en  chronic complex patient, n
 • en  complex chronic patient, n
 • en  multimorbid chronic patient, n
 • en  multimorbid chronic patient, n
 • en  patient with multichronic conditions, n

Definition
Pacient crònic amb una situació de complexitat.
 • ca  planificació centrada en la persona, n f
 • ca  PCP, n f sigla
 • es  planificación centrada en la persona, n f
 • es  PCP, n f sigla
 • fr  planification axée sur la personne, n f
 • en  person-centred planning, n
 • en  PCP, n sigla

Definition
Planificació de les intervencions amb la persona atesa i el seu entorn, d'acord amb el model d'atenció centrada en la persona i segons el projecte de vida de cada persona, basada en l'escolta activa, en una comunicació oberta i en la presa de decisions compartides.

Note

 • 1. La planificació centrada en la persona requereix l'ajuda de la xarxa de suport i la màxima informació i orientació professionals per poder garantir l'autodeterminació, fomentar les capacitats i l'empoderament i millorar la qualitat de vida de la persona atesa.
 • 2. La planificació centrada en la persona inclou la redacció consensuada del pla terapèutic i la planificació de decisions anticipades de comú acord.
 • 3. La planificació centrada en la persona és un model de referència en l'assistència a les persones amb trastorns mentals, que s'implanta, també, de manera generalitzada en l'assistència a les persones amb discapacitat intel·lectual.
 • ca  planificació de decisions anticipades, n f
 • ca  PDA, n f sigla
 • es  planificación de decisiones anticipadas, n f
 • es  PDA, n f sigla
 • fr  planification anticipée de soins, n f
 • fr  planification préalable de soins, n f
 • fr  PAS, n f sigla
 • fr  PPS, n f sigla
 • en  advance care planning, n
 • en  ACP, n sigla

Definition
Procés estructurat i continuat d'informació, comunicació, reflexió i deliberació en què s'identifiquen els valors i les preferències d'una persona, amb la participació del conjunt de professionals que l'atén i la família, per a preveure i pactar amb antelació els objectius d'atenció i els recursos que es necessitaran per a atendre-la i establir un pla terapèutic per a quan no pugui expressar la seva voluntat.

Note

 • 1. La planificació de decisions anticipades es va introduint en l'àmbit de l'atenció a la salut mental i a les addiccions pels valors que aporta, ja que promou l'empoderament i permet millorar l'atenció centrada en la persona, la satisfacció de la persona atesa i del seu entorn i la continuïtat assistencial, a més d'optimitzar l'assistència.
 • 2. La planificació de decisions anticipades es formalitza en un document que inclou, per exemple, les situacions que donarien lloc a l'aplicació de les decisions anticipades; símptomes i signes d'alerta; actuacions que fan sentir bé la persona o que l'ajuden a sentir-se bé; persones a qui avisar en cas d'una situació crítica; preferències sobre les visites en cas d'hospitalització; preferències relacionades amb la medicació, les actuacions terapèutiques, l'ús de mesures restrictives i el personal sanitari; informació sobre hàbits personals, o la designació de representants.
 • 3. La planificació de decisions anticipades és una estratègia d'atenció basada en les decisions compartides. Queda reflectida en la història clínica i pot incloure un document de voluntats anticipades.
 • ca  peritatge, n m
 • es  peritaje, n m
 • fr  expertise, n f
 • en  medico-legal assessment, n

Definition
Avaluació de la relació entre l'estat mental d'una persona i un fet objecte de valoració jurídica en el marc d'un procediment judicial amb l'objectiu d'assessorar les persones que hi intervenen de cara a la presa d'una decisió.

Note

 • El peritatge, que es detalla en un informe psicològic o psiquiàtric, pot ser necessari en situacions molt diverses, per exemple a l'hora de determinar la imputabilitat d'un delicte greu o, en casos de separació en què cal establir un règim de custòdia, a l'hora de determinar l'estat mental dels progenitors.