Back to top
palanca de control palanca de control

Dispositius de joc

 • ca  palanca de control, n f
 • es  joystick
 • es  palanca de mando
 • fr  manche à balai
 • en  joystick
 • en  control stick sin. compl.
 • de  Joystick

Dispositius de joc

Definition
Perifèric consistent en una maneta portàtil que, connectada a una plataforma de joc, permet controlar determinades accions del joc, com ara el desplaçament d'un personatge.
paleta de colors paleta de colors

Jocs

 • ca  paleta de colors, n f
 • es  paleta de colores
 • fr  palette de couleurs
 • en  colour palette
 • de  Farbzuordnungstabelle

Jocs

Definition
Taula que assigna un valor numèric d'índex a cadascun dels colors que es poden aplicar als píxels d'un mapa de bits.
partició binària de l'espai partició binària de l'espai

Conceptes generals

 • ca  partició binària de l'espai, n f
 • ca  BSP, n f sigla
 • es  partición binaria del espacio
 • es  particionado binario del espacio
 • es  BSP sigla
 • fr  partition binaire de l'espace
 • fr  BSP sigla
 • en  binary space partitioning
 • en  BSP sigla
 • de  binäre Raumpartitionierung
 • de  BSP sigla

Conceptes generals

Definition
Partició de l'espai en què una escena tridimensional se subdivideix en dues regions, les quals es tornen a subdividir en dues regions més, i així successivament, a fi d'organitzar-ne l'estructura, simplificar els càlculs posteriors i accelerar la renderització.

Note

 • La sigla BSP correspon a la denominació anglesa binary space partitioning.
partició de l'espai partició de l'espai

Conceptes generals

 • ca  partició de l'espai, n f
 • es  partición del espacio
 • es  particionado del espacio
 • fr  partition de l'espace
 • en  space partitioning
 • de  Raumpartitionierung

Conceptes generals

Definition
Tècnica consistent a dividir un espai en dues o més regions no superposades.

Note

 • Els sistemes de partició de l'espai solen ser jeràrquics, és a dir, que un espai es divideix en regions i posteriorment cadascuna d'aquestes regions se subdivideix en noves regions, i així successivament.
partida guardada partida guardada

Interacció i comunitat

 • ca  partida guardada, n f
 • es  partida guardada
 • fr  sauvegarde
 • en  game save
 • en  saved game
 • en  savegame
 • de  Speicherstand

Interacció i comunitat

Definition
Fitxer amb informació sobre la partida en curs, que es guarda en un punt de control i es pot recuperar posteriorment per a reprendre la partida.
 • ca  pedaç, n m
 • es  parche
 • fr  rustine
 • en  patch
 • de  Patch

Jocs

Definition
Fitxer que conté una o diverses modificacions d'un programa destinades a corregir-ne un error, a incorporar-hi funcions noves o a actualitzar-lo.
 • ca  pedal, n m
 • es  pedal
 • fr  pédalier
 • en  pedal assembly
 • en  pedal system
 • de  Pedal

Dispositius de joc

Definition
Perifèric en forma de pedal fixat sobre una base que s'utilitza per a simular els efectes d'acceleració i de frenada d'un vehicle real generalment en jocs de curses o de simulació de vol.

Note

 • Generalment aquest perifèric s'usa com a complementari del volant.
per torns per torns

Tipus de jocs

 • ca  per torns, adv
 • es  por turnos
 • fr  en temps différé
 • fr  tour par tour
 • en  turn-based
 • de  rundenbasiert

Tipus de jocs

Definition
Manera de jugar intervenint alternadament els jugadors per tal que cadascun disposi d'un temps de reflexió, habitualment limitat, entre un moviment i el següent.
personalització personalització

Interacció i comunitat

 • ca  personalització, n f
 • es  personalización
 • fr  personnalisation
 • en  customization
 • de  Personalisierung

Interacció i comunitat

Definition
Adaptació de l'aparença o el comportament d'un videojoc a les preferències d'un usuari.
personatge personatge

Interacció i comunitat

 • ca  personatge, n m
 • es  personaje
 • fr  personnage
 • en  character
 • en  video game character
 • de  Charakter

Interacció i comunitat

Definition
Representació gràfica d'un individu en l'acció d'un videojoc, en el qual pren part de manera rellevant.