El TERMCAT publica en línia el Diccionari de sinologia

© de la fotografia: www.hersenspinsels.nl

El TERMCAT publica en línia el Diccionari de sinologia, que aplega termes pertanyents a aquesta disciplina mèdica. La terminologia recollida inclou conceptes relacionats amb l’anatomia i la fisiologia mamàries, les tècniques diagnòstiques, la patologia de la mama i els tractaments.

El diccionari conté prop de 1.100 termes, com ara alletament, densitat mamària, hiperplàsia ductal, marcador de pronòstic, mastodínia o tamoxifèn. Cada terme inclou les denominacions en català i els equivalents en castellà, anglès, francès i italià i, si escau, la nomenclatura científica de la Terminologia Anatomica (TA), amb les definicions corresponents i, eventualment, amb notes explicatives.

L’obra ha estat elaborada conjuntament per Pere Culell, Adelaida Fandos i Maribel Nieto, professionals mèdics vinculats a la Secció Col·legial de Sinologia del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, amb l'assessorament del TERMCAT. El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya hi ha donat suport. L’edició actual completa i posa al dia una primera versió del diccionari, publicada l’any 2010, que només incloïa els termes relatius a l’anatomia i fisiologia de la mama.

Es pot accedir al diccionari des de l'apartat de Diccionaris en Línia del web del TERMCAT, que recull més de noranta repertoris terminològics d'àmbits especialitzats.

Podeu consultar aquesta informació també en pdf, en format de nota de premsa.