DEMCAT: Un projecte de renovació i continuïtat per al Diccionari enciclopèdic de medicina

Articles

Aquest article explica el projecte del Diccionari enciclopèdic de medicina DEMCAT des dels antecedents històrics fins al moment actual i en traça les línies de futur.

Ramis, Oriol [et al.]. "DEMCAT: Un projecte de renovació i continuïtat per al Diccionari enciclopèdic de medicina". Annals de Medicina. Vol. 99 (2016), núm. 1, p. 45-48.
<http://www.acmcb.es/files/499-363-FITXER/de_llibre.pdf>