Catalan terminology for IATE

Articles

En aquest apunt es presenta el treball col·laboratiu entre el TERMCAT i la Unitat de Coordinació Terminològica del Parlament Europeu (TermCoord) per a ampliar el contingut de IATE, la base de dades terminològica multilingüe de la Unió Europea. Concretament, el text tracta de la introducció de terminologia en català en la versió interna de IATE.

Nin Aranda, Anna. Catalan terminology for IATE [en línia]. Luxembourg: European Parliament. Terminology Coordination, 2016.
<http://termcoord.eu/2016/03/termcoord-and-termcat-in-close-cooperation-to-enrich-iate-content/>