Publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 300 termes nous incorporats al català

Termes publicats al DOGC

Han sortit publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (núm. 8174, del 10 de juliol de 2020) més de 300 nous termes catalans normalitzats pel Consell Supervisor del TERMCAT durant el darrer semestre de 2019.

Destaquen especialment, pel nombre de termes, els apartats dedicats a la informàtica, el ioga, l’astrofísica, l’economia i l’ornitologia.

Pel que fa a l’apartat d’informàtica, conté una trentena de termes relacionats, sobretot, amb l’àmbit de la ciberseguretat: bombardeig de missatges, càrrega maliciosa, degoteig de galetes, pesca a les xarxes socials, vídeo hipertrucat, pirateig de programari, etc. També estan relacionats amb la informàtica la majoria dels termes recollits de l’àmbit de l’economia i les finances, tots vinculats al sector de la moneda digital: criptomineria, criptomineria furtiva, altcoin, minador o criptomoneder, entre d’altres.

L’apartat de ioga conté més de cent termes, referents a conceptes generals de la disciplina (anga, àssana, dharanà), tipus de ioga (hatha-ioga o ioga de la força, karma ioga o ioga de l’acció, etc.), àssanes (postura de l’arbre o vriksàssana, postura de la muntanya o tadàssana, postura del lotus o padmàssana, etc.) o txakres (txakra arrel o primer txakra, txakra del sacre o segon txakra, etc.), entre d’altres. Aquests termes, majoritàriament procedents del sànscrit, s’han fixat en català d’acord amb uns criteris generals d’incorporació de termes de ioga prèviament fixats pel Consell Supervisor, i es poden consultar també al diccionari en línia Terminologia del ioga.

És destacable també la quarantena de termes vinculats a l’àmbit de l’astrofísica i les matemàtiques, en la normalització dels quals han intervingut experts importants de diferents universitats del territori català: acreció, acretar-se, decalatge o desplaçament cap al roig, destrucció per marea o mareodestrucció, espaguetització, teranyina còsmica, matriu esparsa, etc. El punt de partida d’aquests termes ha estat el vocabulari Termes d’astrofísica, elaborat pel professor de la Universitat de Barcelona Jordi Miralda i publicat en línia per aquesta mateixa universitat.

També tenen un pes important en aquesta resolució els noms d’ocells exòtics (anaireta becgroc, tiranet alabarrat, tiranet de Guatemala, etc.), normalitzats en el marc de l’elaboració del Diccionari dels ocells del món, un projecte en què treballa el TERMCAT juntament amb la Fundació Barcelona Zoo i l’Institut Català d’Ornitologia.

Les fitxes completes de tots aquests termes són consultables al web del TERMCAT, a través de la Neoloteca i el Cercaterm.

El Consell Supervisor és l’òrgan que s’encarrega oficialment de la normalització de la terminologia en llengua catalana i està format per lingüistes i especialistes vinculats al TERMCAT i a l’Institut d’Estudis Catalans.