Aprovada la memòria 2019 del TERMCAT, que aquest any es presenta també en format web

Memòria TERMCAT 2019

Aquest divendres passat, dia 17 de juliol, s'ha reunit de manera telemàtica el Consell de Direcció del TERMCAT, i ha aprovat de manera oficial la memòria d'activitats 2019 del Centre. Com a novetat rellevant, aquest any la memòria es presenta en format pdf, com els anys anteriors, però també en un format web, que en permet una visualització més amigable.

La memòria recull un resum de les actuacions més rellevants dutes a terme pel Centre de Terminologia, destinades a augmentar els recursos terminològics de qualitat en llengua catalana, fer-los més accessibles, normalitzar la terminologia amb un ús lingüísticament poc adequat o fluctuant i donar assessorament terminològic als usuaris. En apartats específics es recull el ressò d’aquestes activitats (apartat Impacte) i aspectes de caràcter més estructural (apartat Estructura).

El Consell de Direcció és l'òrgan màxim de govern del TERMCAT. Presidit per la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, hi tenen representació els tres òrgans que formen el Consorci TERMCAT: la Generalitat de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans i el Consorci per a la Normalització Lingüística. A més de la memòria, el Consell de Direcció també ha aprovat els plans d'actuació per a l'any actual i la memòria econòmica.