Els termes evolucionen? (Via Empresa)

Articles

En aquest article Jordi Bover parla de l'evolució de les llengües i més específicament de les transformacions que experimenten els termes, l’eix vertebrador de les llengües en el seu vessant especialitzat.

 

BOVER, Jordi. "Els termes evolucionen?" [en línia]. Via Empresa (28 abril 2022).