El TERMCAT difon els criteris metodològics amb què elabora els seus diccionaris

imatge dels criteris

El TERMCAT posa a la consulta pública els criteris metodològics que segueix per a elaborar els seus diccionaris.

Es tracta de criteris que volen donar una solució ràpida i pràctica a les qüestions que es plantegen en el treball terminològic habitual. Amb aquest objectiu s’ha acabat articulant un corpus de més de cinquanta documents (pràcticament sempre d’una sola cara d’extensió), que estan classificats segons el camp de la fitxa de terme a què fan referència: qüestions generals, denominació, equivalents, categoria lèxica, etc.

Així, s’hi poden trobar reflexions generals sobre la distinció entre terme, concepte i fitxa de terme, explicacions sobre el tractament que es dona als noms comercials o als verbs anglesos amb preposició, les distincions entre sinònims, les característiques que han de complir les definicions, els diversos tipus de notes que utilitza el TERMCAT o fins i tot quines fonts utilitza internament per a documentar les informacions.

Aquests criteris no configuren un corpus exhaustiu ni tampoc un corpus tancat: són criteris que s’han anat elaborant com a resposta a necessitats concretes del treball terminològic i, per tant, que s’han anat actualitzant i ampliant i continuaran actualitzant-se i ampliant-se.

D’aquesta manera el TERMCAT posa les seves eines de treball a l’abast de tothom que hi estigui interessat, sigui per a contrastar solucions, per a formar-se o per a treure el màxim profit de les fitxes de termes dels nostres diccionaris.

El conjunt de criteris metodològics es pot consultar dintre la pestanya RECURSOS del menú principal del web del TERMCAT.