Actualització del Cercaterm (10/07/2023)

imatge d'una persona consultant el Cercaterm

La darrera actualització del Cercaterm incorpora les novetats següents:

Productes terminològics nous al Cercaterm

—La Terminologia de les plataformes de vídeo a la carta, elaborada pel TERMCAT amb el suport de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i la col·laboració de l'Associació Professional de Traductors i Intèrprets de Catalunya, Filmin i l'Observatori de la Producció Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Es tracta d’un centenar de termes referits a la gestió dels comptes d’usuari en les plataformes; la navegació per les interfícies de visualització dels continguts; els productes i gèneres audiovisuals pròpiament dits; la gestió del negoci, des del punt de vista empresarial i del màrqueting, i els sistemes de telecomunicacions que fan possible tecnològicament el vídeo a la carta. Cada entrada conté la denominació en català; equivalents en castellà, francès i anglès; definició, i notes complementàries en alguns casos. (Per exemple, docuficció, historial de visionament i algorisme de recomanació.)

—El Diccionari dels mamífers del món, elaborat pel TERMCAT i la Fundació Barcelona Zoo, amb la col·laboració del Museu de Ciències Naturals de Granollers. Aquesta primera edició del que serà l’obra final, actualment en curs de revisió, inclou 1.432 termes corresponents a les espècies de mamífers de 64 famílies i 16 ordres, entre les quals destaquen els carnívors i els primats. Cada entrada conté la denominació en català; equivalents en castellà, francès, anglès i alemany; el nom científic de l’espècie, i, quan s’ha cregut convenient, notes complementàries. (Per exemple, gat marsupial oriental, lèmur ratolí de Jolly i tití de Jamaica.)

Noves edicions i ampliacions de productes terminològics ja publicats al Cercaterm

—Actualització del Diccionari de seguretat alimentària, elaborat pel TERMCAT i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària. La publicació inicial de l’obra es va fer el 2021 amb termes relatius a la seguretat alimentària, la qualitat dels aliments i els sistemes de control i d’anàlisi del risc. Ara s’hi ha incorporat més de 200 entrades noves relacionades amb els perills alimentaris. Amb aquesta actualització l’obra aplega en total més de 700 termes amb denominació en català; equivalents en castellà, francès i anglès; definicions i, sovint, notes explicatives extenses. A més a més, per als perills biològics es recull també el nom científic referit als bacteris, als virus, als protozous, als nematodes i als platihelmints, i per als elements químics i els compostos que constitueixen perills químics es recull, respectivament, el símbol o la fórmula. (Per exemple, anisakis, bisfenol A i cos estrany.)

—Actualització del Diccionari de turisme, elaborat pel TERMCAT i l’Agència Catalana de Turisme, amb el suport del Govern d’Andorra. Actualitza el diccionari publicat a final de 2022 amb 13 termes nous i una revisió completa de la classificació temàtica. Actualment conté 1.205 termes amb denominació en català; equivalents en castellà, francès, anglès i alemany; definicions, i força notes complementàries. (Per exemple, allotjament d’hospitalitat, glàmping i lloguer sense tripulació.)

—Actualització del Diccionari de bombers, elaborat pel TERMCAT amb l’assessorament tècnic de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya. La primera edició de l’obra va ser en paper, l’any 1995, i es va fer amb la col·laboració de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya i la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis i de Salvaments de Catalunya. Amb aquesta actualització s’inicia un treball de revisió dels continguts d’aquest diccionari, que conté 935 termes amb denominació en català, equivalents en castellà, definicions i, en alguns casos, notes complementàries. (Per exemple, línia d’aigua, columna de fum i punt d’ignició.)

Termes puntuals nous o actualitzats

—102 termes de diferents àmbits i procedències, repartits de la manera següent:

  • 64 de nous elaborats pel Servei de Consultes arran de qüestions i suggeriments fets pels usuaris. (Per exemple, capitalisme de vigilància, en les TIC, i part embolcallat, en Ciències de la salut.)
  • 37 de nous pertanyents sobretot a l'àmbit de la informàtica, que han estat elaborats per una altra àrea de recerca terminològica del TERMCAT amb motiu de buits terminològics detectats. (Per exemple, esborrament criptogràfic.)
  • 1 d’actualitzat a partir d’un terme ja publicat que alertava sobre la necessitat d’actualització. (És el cas de polissó.)

Els termes nous o actualitzats es poden consultar a l’apartat “Noves incorporacions” de la Consulteca.

Aplicació de modificacions puntuals

—Correcció i compleció de dades puntuals de diverses fitxes, sovint arran de suggeriments fets des de l’Optimot i pels nostres usuaris. Per exemple, s’ha marcat la possibilitat de doble gènere de la sigla URL, d'acord amb la documentació trobada i amb el que fan les altres llengües, s'ha esmenat el gènere de aroma en la fitxa de avainillat -ada (aroma és femení) i s'ha eliminat l'equivalent anglès misinformation d'una de les fitxes de desinformació (perquè actualment es consideren equivalents desinformació i disinformation, d'una banda, i informació errònia i misinformation, de l'altra).