Back to top
 • ca  anticicló, n m
 • ca  A, n m sigla
 • es  alta
 • es  anticiclón
 • es  A sigla
 • fr  anticyclone
 • fr  A sigla
 • en  anticyclone
 • en  high
 • en  H sigla

Climatologia

Definition
Sector ampli de l'atmosfera d'alta pressió, de forma el·líptica o circular, on la pressió atmosfèrica té un valor creixent de la perifèria al centre.
abiòtic -a abiòtic -a

Biogeografia

 • ca  abiòtic -a, adj
 • es  abiótico
 • fr  abiotique
 • en  abiotic

Biogeografia

Definition
Dit del medi on no és possible l'existència de vida.
 • ca  abissal, adj
 • es  abisal
 • fr  abyssal
 • en  abyssal

Hidrologia

Definition
Relatiu o pertanyent a les profunditats oceàniques compreses entre els 2.000-3.000 i els 6.000-7.000 m aproximadament.
 • ca  ablació, n f
 • es  ablación
 • fr  ablation
 • en  ablation

Geomorfologia

Definition
Pèrdua de massa d'una glacera a conseqüència de diversos processos físics, com ara fusió o sublimació.
 • ca  ablació, n f
 • es  ablación
 • fr  ablation
 • fr  déblaiment
 • en  ablation

Geomorfologia

Definition
Episodi d'un procés erosiu que afecta un relleu i que consisteix en la pèrdua de materials sòlids per arrencada i emportament.

Note

 • S'aplica especialment als processos glacials.
 • ca  abrasió, n f
 • es  abrasión
 • fr  abrasion
 • en  abrasion

Geomorfologia

Definition
Desgast mecànic de les roques, de tendència aplanadora, produït per l'acció del vent, de les glaceres i, especialment, del mar.
absorció atmosfèrica absorció atmosfèrica

Climatologia

 • ca  absorció atmosfèrica, n f
 • es  absorción atmosférica
 • fr  absorption atmosphérique
 • en  atmospheric absorption

Climatologia

Definition
Fenomen pel qual l'energia de radiació es transforma en un altre tipus d'energia (calorífica, mecànica, elèctrica, etc.) com a conseqüència de la interacció que estableix amb els components de l'atmosfera.
abundància abundància

Biogeografia

 • ca  abundància, n f
 • es  abundancia
 • fr  abondance
 • en  abundance

Biogeografia

Definition
Paràmetre ecològic que indica el nombre d'individus d'una espècie en relació amb el conjunt d'individus d'una comunitat.
abundància-dominància abundància-dominància

Biogeografia

 • ca  abundància-dominància, n f
 • es  abundancia-dominancia
 • fr  abondance-dominance
 • en  abundance-dominance
 • en  cover-abundance

Biogeografia

Definition
Paràmetre ecològic que indica l'espai relatiu ocupat pel conjunt d'individus d'una espècie en una àrea d'inventari.

Note

 • S'expressa per mitjà d'escales d'índexs que varien segons els autors i les escoles. En la metodologia fitosociològica sigmatista s'estableixen sis graus: +, individus rars o molt rars que ocupen un espai significant; 1, individus abundants que ocupen un espai insignificant; 2, individus molt abundants però que no arriben a ocupar el 25% del terreny; 3, individus que ocupen entre el 25% i el 50% del terreny; 4, individus que ocupen entre el 50% i el 75% del terreny; 5, individus que ocupen més del 75% del terreny.
 • ca  accident, n m
 • es  accidente
 • fr  accident
 • en  accident

Geomorfologia

Definition
Diferència notable del perímetre litoral que es tradueix en una depressió o un retrocés.