Back to top
 • ca  tafone, n m
 • es  tafone
 • es  tafoni
 • fr  taffoni
 • en  tafoni

Geomorfologia

Definition
Cavitat de dimensions mètriques, freqüent dins els granits o d'altres roques cristal·lines, oberta per meteorització en vessants gairebé verticals sense vegetació.
 • ca  taigà, n f
 • es  taiga
 • fr  taïga
 • en  taiga

Biogeografia

Definition
Formació vegetal constituïda per boscos aciculoperennifolis de coníferes boreals, com ara els avets, les pícees o diverses espècies de pins, pròpia del nord d'Euràsia i d'Amèrica, que limita pel nord amb la tundra i pel sud amb l'estepa.
tall estratigràfic tall estratigràfic

Geomorfologia

 • ca  perfil estratigràfic, n m
 • ca  tall estratigràfic, n m sin. compl.
 • es  corte estratigráfico
 • es  perfil estratigráfico
 • fr  coupe stratigraphique
 • fr  perfil stratigraphique
 • en  stratigraphic profile
 • en  stratigraphic section

Geomorfologia

Definition
Representació gràfica de la successió estratigràfica a una escala determinada, litològica i paleontològica, dibuixada sobre el perfil topogràfic.
tall topogràfic tall topogràfic

Geomorfologia

 • ca  perfil topogràfic, n m
 • ca  tall topogràfic, n m sin. compl.
 • es  corte topográfico
 • es  perfil topográfico
 • fr  coupe topographique
 • fr  profil topographique
 • en  topographic profile
 • en  topographic section

Geomorfologia

Definition
Línia d'intersecció de la superfície d'un terreny amb un pla vertical.
 • ca  talús, n m
 • es  talud
 • fr  talus
 • en  talus

Geomorfologia

Definition
Part molt rosta d'un vessant.

Note

 • Sovint correspon a la part baixa d'un cingle i està constituït de materials detrítics gruixuts.
talús continental talús continental

Geomorfologia

 • ca  talús continental, n m
 • es  talud continental
 • fr  pente continentale
 • fr  talus continental
 • en  continental slope

Geomorfologia

Definition
Talús que separa la vora de la plataforma continental de les grans profunditats marines.
 • ca  tàlveg, n m
 • ca  aiguafons, n m sin. compl.
 • es  talweg
 • es  vaguada
 • fr  talweg
 • fr  thalveg
 • en  talweg
 • en  thalweg
 • en  valley axis

Hidrologia

Definition
Línia que uneix els punts més profunds d'una vall, que correspon a la línia natural de drenatge d'un corrent d'aigua.
 • ca  tàlveg, n m
 • es  vaguada
 • fr  creux barométrique
 • fr  talweg
 • en  trough

Climatologia

Definition
Zona no tancada de depressió atmosfèrica que separa dos centres d'altes pressions.

Note

 • Es representa en un mapa del temps mitjançant un sistema d'isòbares o d'isohipses en forma de V, amb la concavitat dirigida cap a la zona de pressió atmosfèrica més petita.
tamarellar tamarellar

Biogeografia

 • ca  tamarigar, n m
 • ca  tamarellar, n m sin. compl.
 • ca  tamaritar, n m sin. compl.
 • es  tamarigal
 • es  tarayal
 • en  tamarellar

Biogeografia

Definition
Bosquina dominada pel tamariu, pròpia de les fondalades i riberes de les terres seques i salabroses.
 • ca  tamarigar, n m
 • ca  tamarellar, n m sin. compl.
 • ca  tamaritar, n m sin. compl.
 • es  tamarigal
 • es  tarayal
 • en  tamarellar

Biogeografia

Definition
Bosquina dominada pel tamariu, pròpia de les fondalades i riberes de les terres seques i salabroses.