Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de veterinària i ramaderia

Presentation
acumulació acumulació

Veterinària i ramaderia > Clínica

 • ca  acumulació, n f
 • es  acumulación
 • fr  accumulation
 • en  accumulation

Veterinària i ramaderia > Clínica

Definition
Augment progressiu dels nivells d'un fàrmac en l'organisme.

Note

 • Normalment es produeix quan el ritme amb què s'administra un fàrmac supera el seu ritme de metabolisme o d'eliminació.
acupuntura acupuntura

Veterinària i ramaderia > Clínica

 • ca  acupuntura, n f
 • es  acupuntura
 • fr  acuponcture
 • fr  acupuncture
 • en  acupuncture

Veterinària i ramaderia > Clínica

Definition
Mètode terapèutic d'origen xinès consistent a introduir, a diferents profunditats, agulles en determinats punts del cos d'un animal, per a alleujar trastorns dolorosos o per a induir l'anestèsia quirúrgica.
additiu alimentari additiu alimentari

Veterinària i ramaderia > Bromatologia

 • ca  additiu alimentari, n m
 • es  aditivo alimentario
 • fr  additif alimentaire
 • en  food additive

Veterinària i ramaderia > Bromatologia

Definition
Substància natural o sintètica sense poder nutritiu que s'afegeix a un aliment, en qualsevol fase de la seva elaboració, per a modificar-ne o millorar-ne determinades característiques, assegurar-ne la conservació o millorar-ne l'adaptació a l'ús final sense que en variïn la composició i les qualitats bàsiques ni tampoc el valor nutritiu.
adenohipòfisi adenohipòfisi

Veterinària i ramaderia > Fisiologia > Endocrinologia

 • ca  adenohipòfisi, n f
 • es  adenohipófisis
 • fr  adénohypophyse
 • en  adenohypophysis

Veterinària i ramaderia > Fisiologia > Endocrinologia

Definition
Lòbul anterior de la hipòfisi, molt important en el control de la funció de les glàndules endocrines perifèriques, que conté diferents tipus de cèl·lules secretores d'hormones.

Note

 • Moltes de les hormones secretades per l'adenohipòfisi tenen funcions reguladores d'altres glàndules endocrines. Les diferents cèl·lules de l'adenohipòfisi secreten hormones com ara la corticotropina, les gonadotrofines, la somatotropina, la tirotropina i la prolactina.
adenomatosi adenomatosi

Veterinària i ramaderia > Anatomia patològica i histopatologia

 • ca  adenomatosi, n f
 • es  adenomatosis
 • fr  adénomatose
 • en  adenomatosis

Veterinària i ramaderia > Anatomia patològica i histopatologia

Definition
Hiperplàsia del teixit glandular.
adenomatosi pulmonar ovina adenomatosi pulmonar ovina

Veterinària i ramaderia > Malalties > Malalties víriques

 • ca  adenomatosi pulmonar ovina, n f
 • es  adenomatosis pulmonar ovina
 • fr  adénomatose pulmonaire ovine
 • en  ovine pulmonary adenomatosis

Veterinària i ramaderia > Malalties > Malalties víriques

Definition
Malaltia vírica contagiosa que afecta les ovelles i les cabres, causada per un virus de la família Herpesviridae i caracteritzada per la formació de nòduls adenomatosos al parènquima pulmonar.

Note

 • És una malaltia de declaració obligatòria segons l'OIE.
Adenoviridae Adenoviridae

Veterinària i ramaderia > Agents patògens > Virologia

 • ca  Adenoviridae

Veterinària i ramaderia > Agents patògens > Virologia

Definition
Família de virus amb DNA bicatenari, de simetria icosaèdrica i forma isomètrica, amb un diàmetre de 70 a 90 nm, resistents a l'èter, sense embolcall i amb els capsòmers dels vèrtex amb una o dues fibres de longitud diferent, que inclou els gèneres Mastadenovirus i Aviadenovirus.
ADH ADH

Veterinària i ramaderia > Fisiologia > Endocrinologia

 • ca  vasopressina, n f
 • ca  hormona antidiürètica, n f sin. compl.
 • ca  ADH, n f sigla
 • es  hormona antidiurética
 • es  vasopresina
 • es  ADH sigla
 • fr  hormone antidiurétique
 • fr  vasopressine
 • fr  ADH sigla
 • en  antidiuretic hormone
 • en  vasopressin
 • en  ADH sigla

Veterinària i ramaderia > Fisiologia > Endocrinologia

Definition
Hormona de naturalesa peptídica secretada per la neurohipòfisi, que provoca un efecte antidiürètic de manera que estimula la reabsorció d'aigua en el túbul renal i que està regulada per la pressió osmòtica del plasma.

Note

 • Si la vasopressina es troba en concentracions elevades pot provocar vasoconstricció. Aquests dos efectes diferenciats responen a l'acció de l'hormona sobre dos receptors diferents.
adherència adherència

Veterinària i ramaderia > Anatomia patològica i histopatologia

 • ca  adherència, n f
 • es  adherencia
 • fr  adhérence
 • en  adhesion

Veterinària i ramaderia > Anatomia patològica i histopatologia

Definition
Brida entre dos òrgans o superfícies formada per fibrina.
adhesiu adhesiu

Veterinària i ramaderia > Clínica

 • ca  adhesiu, n m
 • es  adhesivo
 • fr  adhésif
 • en  adhesive

Veterinària i ramaderia > Clínica

Definition
Element emprat per a unir els llavis d'una ferida, fixar una cura, fixar petits fragments ossis o fracturats, o preservar les superfícies corporals del frec d'elements externs.