Back to top

Criteris terminològics

Presentation
COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA COVID-19:PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

  • ca  COVID-19: PRONÚNCIA I GRAFIA

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut, Criteris lingüístics > 06 Pronúncia o grafia de casos singulars

Definition
En l'ús oral i escrit de COVID-19, es recomana seguir les convencions següents:


A. PRONÚNCIA I GRAFIA

- Fer-ne una paraula aguda, és a dir pronunciar-la amb accent tònic sobre la síl·laba -vid i, com a paraula aguda acabada en consonant, no posar-hi cap accent gràfic.

- Pronunciar [o] la vocal de la primera síl·laba, en tots els dialectes. (Ara bé, en els dialectes que habitualment pronuncien [u] una o àtona, també es pot pronunciar c[u]vid, encara que és una pronúncia poc freqüent per la novetat de la paraula.)

- Escriure-ho seguint una de les grafies següents:
(1) COVID-19, amb totes les lletres amb majúscules i en rodona, d'acord amb el seu origen com a sigla (COVID-19 procedeix del nom original anglès coronavirus disease 19, en què la xifra fa referència al 2019 com a any de sorgiment de la malaltia).
(2) covid-19, amb totes les lletres amb minúscules i en rodona, d'acord amb l'últim pas d'integració de les sigles en la llengua quan es tornen d'ús general. (És a dir, igual que sida o radar, originalment sigles.)
No es consideren grafies adequades: *COVID-19 [en cursiva], *covid-19 [en cursiva]; *Covid-19 [amb majúscula inicial]


B. GÈNERE

- Es recomana assignar-hi el gènere femení, ja que la sigla COVID-19 (o covid-19) correspon en català a la denominació completa malaltia per coronavirus, en què malaltia tradueix disease. Com que malaltia per coronavirus és femení, també ho és la sigla COVID-19.
Exemple: la COVID-19, la covid-19; el virus de la COVID-19, el virus de la covid-19

L'ús del gènere masculí per a COVID-19 no és recomanable, tot i que es pot explicar perquè no és evident que la sigla contingui malaltia i pel dubte de quan es fa referència al virus i quan a la malaltia.

- En canvi, coronavirus s'utilitza en masculí, ja que, a diferència de COVID-19, fa referència a un virus i no a una malaltia, i en català els virus són de gènere masculí.
Exemple: el coronavirus causant de la COVID-19


C. DENOMINACIÓ DE MALALTIA I VIRUS

C1. Malaltia

Pel que fa a la malaltia, com a noms més generals, en contextos divulgatius o periodístics, es poden fer servir malaltia per coronavirus, pneumònia per coronavirus o síndrome respiratòria associada a coronavirus.
. Ara bé, com que hi ha altres malalties o pneumònies causades per coronavirus diferents, tant en animals com en éssers humans, resultaria més precisa una solució del tipus malaltia per coronavirus del 2019.

C2. Virus

Pel que fa al virus que causa la malaltia, el nom oficial aprovat per l'ICTV (Comitè Internacional de Taxonomia de Virus) és coronavirus SARS-CoV-2. Tot i això, en contextos comunicatius l'OMS recomana que es facin servir denominacions del tipus virus responsable de la COVID-19 o coronavirus de la COVID-19 (com ara virus de la grip o virus de la sida).

Note

CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ? CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

  • ca  CRUDÍVOR, CRUDIVEGETARIÀ O CRUDIVEGÀ?

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definition
Tant crudívor | crudívora com crudivegetarià | crudivegetariana i crudivegà | crudivegana es consideren formes adequades, encara que tenen significats diferents.

- Un crudívor o una crudívora és una persona que consumeix exclusivament aliments crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura.
. El nom de la tendència alimentària corresponent és crudivorisme.
. Els equivalents castellans són crudista i crudívoro | crudívora; els francesos, crudiste i crudivore, i els anglesos, raw foodie i raw foodist.

En canvi, els altres termes designen les persones que practiquen el crudivorisme en combinació amb altres tendències alimentàries:

- Els crudivegetarians i les crudivegetarianes són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura tant productes d'origen vegetal com productes d'origen animal que no comporten el sacrific de l'animal.
. El nom de la tendència alimentària és crudivegetarianisme.
. L'equivalent castellà és crudivegetariano | crudivegetariana; el francès, crudi-végétarien | crudi-végétarienne, i l'anglès, raw vegetarian.

- Els crudivegans i les crudiveganes, o crudivegetalistes, són els vegetarians que consumeixen crus, germinats, fermentats o cuits a baixa temperatura productes exclusivament d'origen vegetal.
. El nom de la tendència alimentària és crudiveganisme o crudivegetalisme.
. Els equivalents castellans són crudivegano | crudivegana i crudivegetaliano | crudivegetaliana; el francès, crudi-végétalien | crudi-végétalienne, i l'anglès, raw vegan.

Note

  • Aquest criteri es complementa amb la fitxa VEGETARIÀ, VEGÀ ALIMENTARI, OVOVEGETARIÀ, LACTOVEGETARIÀ, OVOLACTOVEGETARIÀ, APIVEGETARIÀ, AVIVEGETARIÀ, PISCIVEGETARIÀ, AVIPISCIVEGETARIÀ O FLEXIVEGETARIÀ?