Back to top
Go back to the list of Online Dictionaries

Diccionari de la negociació col·lectiva

Presentation
acomiadament col·lectiu acomiadament col·lectiu

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament col·lectiu, n m
 • es  despido colectivo
 • fr  licenciement collectif
 • en  collective dismissal
 • en  mass layoff

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament d'un nombre significatiu de treballadors d'una empresa, amb relació a la totalitat de la plantilla, fonamentat sobre motius econòmics, tècnics, organitzatius, de producció o de força major, que té lloc en un període de 90 dies.

Note

 • Es parla d'acomiadament col·lectiu quan són acomiadats un mínim de 10 treballadors en les empreses de menys de 100 treballadors, un 10% dels treballadors en les empreses que tenen entre 100 i 300 treballadors, 30 treballadors en les empreses de més de 300 treballadors, o bé la totalitat de la plantilla d'una empresa de més de 5 treballadors.
acomiadament disciplinari acomiadament disciplinari

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament disciplinari, n m
 • es  despido disciplinario
 • fr  licenciement disciplinaire
 • fr  mise à pied disciplinaire
 • en  disciplinary dismissal
 • en  disciplinary layoff

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament d'un treballador per incompliment contractual greu i culpable del treballador.

Note

 • L'acomiadament disciplinari el poden causar, per exemple, les faltes reiterades i injustificades d'assistència o puntualitat; la indisciplina o desobediència en el treball; les ofenses verbals o físiques a l'empresari, als treballadors de l'empresa o als familiars que hi conviuen; la transgressió de la bona fe contractual, així com l'abús de confiança en l'exercici del treball; la disminució continuada i voluntària en el rendiment; o l'embriaguesa o la toxicomania quan són habituals i repercuteixen negativament en la feina.
acomiadament discriminatori acomiadament discriminatori

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament discriminatori, n m
 • es  despido discriminatorio
 • fr  congédiement discriminatoire
 • en  discriminatory dismissal

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament per motius prohibits per la legislació que comporten la discriminació d'un treballador.
acomiadament improcedent acomiadament improcedent

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament improcedent, n m
 • es  despido improcedente
 • fr  congédiement abusif
 • fr  congédiement injuste
 • en  unfair dismissal
 • en  wrongful dismissal

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament que la jurisdicció competent estima injustificat perquè no s'ha acreditat l'incompliment contractual al·legat per l'empresari en la carta d'acomiadament o no s'han complert les formalitats requerides, i que té com a efecte la readmissió o la indemnització del treballador.
acomiadament nul acomiadament nul

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament nul, n m
 • es  despido nulo
 • fr  licenciement nul
 • en  void dismissal

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament que la jurisdicció competent anul·la en considerar que existeix una discriminació prohibida constitucionalment o legalment, o una violació dels drets fonamentals i de les llibertats públiques del treballador acomiadat, i que té com a efecte la readmissió del treballador i l'abonament dels salaris que ha deixat de percebre des de la data de l'acomiadament fins a la de la readmissió.

Note

 • També es considera acomiadament nul si es donen determinats supòsits establerts legalment amb relació a l'embaràs, la maternitat o l'adopció; per exemple, un acomiadament que té lloc durant el permís per maternitat.
acomiadament per causes objectives acomiadament per causes objectives

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament per causes objectives, n m
 • es  despido por causas objetivas

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament per motius derivats de canvis de l'organització del treball o per factors independents de la voluntat dels treballadors que afecten el desenvolupament de l'activitat, particularment la ineptitud del treballador, la manca d'adaptació professional, l'absentisme laboral o la necessitat d'amortització de llocs de treball.
acomiadament procedent acomiadament procedent

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadament procedent, n m
 • es  despido procedente
 • fr  congédiement justifié
 • fr  congédiement motivé
 • fr  congédiement pour cause juste et suffisante
 • en  dismissal for just cause
 • en  lawful dismissal

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Acomiadament que la jurisdicció competent estima justificat perquè s'ha acreditat l'incompliment contractual al·legat per l'empresari en la carta d'acomiadament.
acomiadar acomiadar

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

 • ca  acomiadar, v tr
 • ca  despatxar, v tr sin. compl.
 • ca  donar comiat [a], v prep sin. compl.
 • es  despachar
 • es  despedir
 • fr  congédier
 • fr  licencier
 • fr  renvoyer
 • en  discharge, to
 • en  dismiss, to
 • en  make redundant, to

Gestió de recursos humans > Extinció de la relació laboral

Definition
Fer fora de la feina, un empresari, un treballador mitjançant la rescissió del seu contracte de treball.
acompte acompte

Organització del treball i condicions > Retribució

 • ca  bestreta, n f
 • ca  acompte, n m sin. compl.
 • ca  avançament, n m sin. compl.
 • es  adelanto
 • es  anticipo
 • fr  acompte
 • fr  avance
 • en  advance
 • en  payment in advance
 • en  payment on account

Organització del treball i condicions > Retribució

Definition
Pagament parcial del salari per endavant o abans del termini establert.
acord d'interès professional acord d'interès professional

Conceptes generals

 • ca  acord d'interès professional, n m
 • es  acuerdo de interés profesional

Conceptes generals

Definition
Acord pel qual es regulen determinades condicions de treball de treballadors autònoms econòmicament dependents, pactat entre una associació d'autònoms econòmicament dependents, o un sindicat que els representa, i la direcció de l'organització per a la qual acompleixen l'activitat.