Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

       
 • 2218568   aparell al llarg <Arquitectura i urbanisme> aparell al llarg
   
     
  • aparell al llarg, n m
  • aparell a trencajunts, n m sin. compl.
  • es aparejo a soga
  • en running bond
  • en stretcher bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per peces col·locades al llarg, avançant a cada filada mitja peça o un terç amb relació a la filada inferior.

     
 • 2219458   aparell al través <Arquitectura i urbanisme> aparell al través
   
     
  • aparell al través, n m
  • es aparejo a tizón
  • en header bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per peces col·locades al través.

     
 • 2218567   aparell anglès <Arquitectura i urbanisme> aparell anglès
   
     
  • aparell anglès, n m
  • es aparejo inglés
  • en English bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per filades de peces col·locades al llarg alternades amb filades de peces col·locades al través.

     
 • 2218577   aparell antic <Arquitectura i urbanisme> aparell antic
   
     
  • aparell antic, n m
  • opus incertum [la], n m
  • es aparejo antiguo
  • es opus incertum
  • en opus incertum
  • en random rubble

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per pedres naturals irregulars, talment com venen de la pedrera o molt poc retocades, col·locades damunt un llit de morter i amb les juntes també plenes de morter.

     
 • 2218569   aparell ciclopi <Arquitectura i urbanisme> aparell ciclopi
   
     
  • aparell ciclopi, n m
  • maçoneria concertada, n f sin. compl.
  • es aparejo ciclópeo
  • es mampostería concertada
  • en cyclopean bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per pedres irregulars de grans dimensions poc o gens treballades.

     
 • 2218571   aparell d'espiga <Arquitectura i urbanisme> aparell d'espiga
   
     
  • aparell d'espiga, n m
  • opus spicatum [la], n m
  • es aparejo de espiga
  • es aparejo espigado
  • es opus spicatum
  • en herringbone bond
  • en opus spicatum
  • en raking bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per peces planes col·locades en filades inclinades alternativament cap a la dreta i cap a l'esquerra.

     
 • 2218570   aparell de llarg i través <Arquitectura i urbanisme> aparell de llarg i través
   
     
  • aparell de llarg i través, n m
  • es aparejo a soga y tizón
  • en stretcher and header bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per una peça col·locada al través i dues al llarg alternades en una mateixa filada.

     
 • 2218572   aparell emplecton <Arquitectura i urbanisme> aparell emplecton
   
     
  • aparell emplecton, n m
  • opus emplecton [la], n m
  • es aparejo emplectón
  • es opus emplecton
  • en opus emplecton

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per pedres irregulars i, de tant en tant, una faixa de mitjans a trencajunts i ben anivellats, emprat a la Grècia antiga.

     
 • 2218573   aparell encoixinat <Arquitectura i urbanisme> aparell encoixinat
   
     
  • aparell encoixinat, n m
  • es aparejo almohadillado
  • en rustication

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per peces amb les arestes arrodonides o tallades amb l'aparença de relleu.

  Nota: Segons el tipus d'encoixinat, l'aparell encoixinat es pot anomenar aparell de parament rústic, aparell d'arestes arrodonides, aparell de cantells aixamfranats o aparell de punta de diamant.

     
 • 2218635   aparell holandès <Arquitectura i urbanisme> aparell holandès
   
     
  • aparell holandès, n m
  • es aparejo holandés
  • en Dutch bond
  • en Flemish bond

  <Arquitectura i urbanisme>

  Aparell format per una filada de peces col·locades al través i una filada de dues peces col·locades al llarg i una al través.