Com funciona la cerca?
Cerca avançada
* Els camps marcats amb un asterisc són obligatoris Has d'omplir, com a mínim, el camp Text de la consulta
Mostrar la cerca bàsica
   
   

 
 • 460852   absorció absorció
   
     
  • absorció, n f
  • es absorción

  Negoci jurídic per mitjà del qual una o més societats s'extingeixen i transmeten en bloc, sense liquidació, tot el seu actiu i passiu a una altra societat preexistent que manté la seva personalitat i se subroga en tots els drets i obligacions de les primeres.

     
 • 460853   acceptació d'herència acceptació d'herència
   
     
  • acceptació d'herència, n f
  • es aceptación de herencia

  Negoci jurídic unilateral pel qual la persona cridada a una herència esdevé hereva i, en conseqüència, adquireix els béns i els drets que la componen i se subroga en les obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort.

     
 • 460885   acta d'esmena acta d'esmena
   
     
  • acta d'esmena, n f
  • es acta de subsanación

  Acta en què un notari procedeix d'ofici, o a instància de part interessada, a rectificar errors materials, omissions i defectes de forma d'una matriu, sempre que no se'n modifiquin les parts substancials.

     
 • 460969   acta d'exhibició de coses acta d'exhibició de coses
   
     
  • acta d'exhibició de coses, n f
  • es acta de exhibición de cosas

  Acta en què un notari descriu les circumstàncies que identifiquen determinades coses amb l'ajut de plànols, dissenys, certificacions, fotografies o fotocòpies que pot incorporar a la matriu.

     
 • 461005   acta d'exhibició de documents acta d'exhibició de documents
   
     
  • acta d'exhibició de documents, n f
  • es acta de exhibición de documentos

  Acta en què un notari transcriu documents o en fa una relació de manera total o parcial i, a vegades, legitima signatures o determina saldos comptables.

     
 • 460913   acta de dipòsit acta de dipòsit
   
     
  • acta de dipòsit, n f
  • es acta de depósito
  • fr acte de dépôt
  • en bailment

  Acta que recull les condicions imposades per un notari a un dipositant per a la constitució i la devolució d'un dipòsit, i també tot allò que sigui necessari per a identificar-lo.

  Nota: L'admissió del dipòsit per part del notari és voluntària.

     
 • 460881   acta de manifestacions acta de manifestacions
   
     
  • acta de referència, n f
  • acta de manifestacions, n f sin. compl.
  • es acta de manifestaciones
  • es acta de referencia
  • fr acte de référence

  Acta en què un notari fa constar unes declaracions, un cop identificades les persones que les fan i haver-les advertit del seu valor jurídic.

     
 • 460893   acta de notificació acta de notificació
   
     
  • acta de notificació, n f
  • es acta de notificación
  • fr acte de signification

  Acta en què un notari dona a conèixer a una persona una informació o una decisió de qui sol·licita la intervenció notarial.

     
 • 460879   acta de notorietat acta de notorietat
   
     
  • acta de notorietat, n f
  • es acta de notoriedad
  • fr acte de notoriété
  • en attested affidavit

  Acta en què un notari comprova que uns fets sobre els quals es poden fonamentar uns drets o unes situacions personals o patrimonials, amb transcendència jurídica, són coneguts partint de les declaracions de testimonis, la comprovació de documents, la inspecció física i altres proves.

     
 • 460880   acta de presència acta de presència
   
     
  • acta de presència, n f
  • es acta de presencia
  • fr acte de présence

  Acta en què un notari, present en el lloc d'un fet, n'acredita la realitat o la veritat en el mateix moment de la seva percepció.