Back to top
0 CRITERI dron, drone, vehicle aeri no tripulat o UAV? 0 CRITERI dron, drone, vehicle aeri no tripulat o UAV?

Source term image

La informació d'aquesta fitxa és l'adaptació resumida d'un criteri elaborat pel TERMCAT.

En el camp de la denominació i els equivalents, quan es tracta de fitxes que exposen un criteri general, es recullen sovint uns quants exemples. Aquests casos s'indiquen amb la marca (EXEMPLE) al final, en uns quants casos precedits d'informació sobre el punt que exemplifiquen.

En el camp dels equivalents, quan es tracta de fitxes que posen en relació dos termes o més, s'indica al costat de cada forma, en cursiva, quina és la denominació catalana principal corresponent.

En el camp de la nota s'indica on es pot consultar la versió completa del criteri, sempre que es tracti d'un document disponible en línia.

Aquesta fitxa de criteri, juntament amb totes les altres fitxes de criteri contingudes en el Cercaterm, forma part del Diccionari de criteris terminològics. Aquest diccionari es pot consultar complet en la pàgina de diccionaris en línia del web del TERMCAT (http://www.termcat.cat/ca/Diccionaris_En_Linia/187).

 • ca  0 CRITERI dron, drone, vehicle aeri no tripulat o UAV?
 • es  dron, n m
 • es  vehículo aéreo no tripulado, n m
 • es  UAV, n m sigla
 • es  VANT, n m sigla
 • fr  drone, n m
 • fr  véhicule aérien sans pilote, n m
 • fr  UAV, n m sigla
 • it  aeromobile a pilotaggio remoto, n m
 • it  drone, n m
 • it  velivolo non pilotato, n m
 • it  APR, n m sigla
 • it  UAV, n m sigla
 • en  drone, n
 • en  unmanned aerial vehicle, n
 • en  UAV, n sigla

<Protecció civil. Defensa > Defensa>, <Transports > Transport aeri>

Definition
Tant dron, com vehicle aeri no tripulat, com UAV (tots tres, noms masculins) es consideren formes adequades; en canvi, es considera menys adequada en català la forma *drone (escrita en rodona o en cursiva), inicialment proposada pel TERMCAT.

Els motius que han portat el Consell Supervisor del TERMCAT a triar aquestes formes són els següents:

- Pel que fa a dron (forma normalitzada pel Consell Supervisor; el plural és drons):
(1) El manlleu anglès drone (originat en el mot de la llengua general drone, 'borinot') té una amplíssima extensió d'ús en català i en les llengües estudiades, amb modificacions a la grafia o sense.
(2) Dron és una adaptació a la grafia i la pronúncia catalanes del manlleu anglès drone, que segueix la tendència del català a adaptar els manlleus d'ús més general, sobretot quan l'adaptació no implica grans canvis gràfics.
(3) La grafia adaptada es documenta abundantment en textos escrits en català (al costat de drone).
(4) Els especialistes consultats donen suport a l'adaptació.
(5) En castellà i en italià també s'ha fet una adaptació: en castellà, sg. dron - pl. drones (el plural segueix les regles de formació pròpies); en italià, sg. drone - pl. droni (el singular es pronuncia [dróne], d'acord amb les regles de l'italià, i el plural segueix les regles de formació pròpies).

- Pel que fa a vehicle aeri no tripulat (forma també normalitzada pel Consell Supervisor):
(1) És una forma descriptiva del significat.
(2) Té força utilització en català, sobretot en dominis d'especialitat.
(3) Es documenten formes anàlogues en anglès i en les llengües estudiades.
(4) Alguns especialistes la prefereixen a dron/drone.

- Pel que fa a UAV (forma també normalitzada pel Consell Supervisor):
(1) És la sigla corresponent a la denominació anglesa unmanned aerial vehicle ('vehicle aeri no tripulat').
(2) És, amb diferència, la sigla més utilitzada en català.
(3) Té l'aval dels especialistes.
(4) S'utilitza en totes les llengües estudiades.

En canvi, *drone (forma proposada en un principi pel TERMCAT) té els inconvenients següents, derivats de la seva incorporació a la llengua general:
(1) No segueix la tendència del català a adaptar manlleus molt coneguts, sobretot quan la intervenció gràfica és petita.
(2) No segueix la tendència de llengües pròximes, que han adaptat la forma (és el cas del castellà i de l'italia; pel que fa al francès, l'adaptació és innecessària perquè la grafia original ja s'ajusta a la pronúncia francesa).

Un dron, o un vehicle aeri no tripulat o un UAV, és una aeronau no tripulada i reutilitzable, de qualsevol mida i qualsevol forma, que és dirigida remotament des de terra o que funciona amb un cert grau d'autonomia.

Note

 • 1. Podeu consultar la fitxa completa de dron (amb els sinònims vehicle aeri no tripulat i UAV) al Cercaterm i la Neoloteca, i també el document de criteri original, Núvols i drons, en el web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/actualitat/apunts/nuvols-i-drons).
 • 2. Per a ampliar la informació sobre el tractament dels manlleus, podeu consultar la fitxa CRITERI Creació de denominacions.