Back to top
ús d'informació privilegiada ús d'informació privilegiada

Source term image

La informació d'aquesta fitxa, que ha estat cedida per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics de l'Institut d'Estudis Catalans, procedeix de l'obra següent:
SOCIETAT CATALANA D'ESTUDIS JURÍDICS. Diccionari jurídic [en línia]. 12a ampl. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana d'Estudis Jurídics, 2022.
<' target='_blank'><https://cit.iec.cat/obresx.asp?obra=DJC>>
Les dades originals poden haver estat actualitzades posteriorment per la Societat Catalana d'Estudis Jurídics o, amb el seu vistiplau, pel TERMCAT.

  • ca  ús d'informació privilegiada, n m
  • es  uso de información privilegiada

<Dret penal>

Definition
Delicte que consisteix a utilitzar informació privilegiada per a alterar el preu de les coses, ja siguin mobles o immobles, que ha de resultar de la lliure competència.

Note

  • Àmbit: Espanya
  • El delicte d'ús d'informació privilegiada s'esdevé quan una persona, utilitzant informació privilegiada, efectua transaccions o dona ordres d'operació susceptibles de proporcionar indicis enganyosos sobre l'oferta, la demanda o el preu de valors o instruments financers; també, quan una persona utilitzant aquesta informació s'assegura una posició dominant en el mercat d'aquests valors o instruments amb la finalitat de fixar-ne els preus en nivells anormals o artificials.
    Per entendre el concepte de informació privilegiada, la immensa part de la doctrina s'acull a la definició continguda en la Llei del mercat de valors, segons la qual: « Es considerarà informació privilegiada tota informació de caràcter concret que es refereixi directament o indirectament a un o diversos valors negociables o instruments financers dels compresos dins l'àmbit d'aplicació de la Llei, o a un o diversos emissors dels citats valors negociables o instruments financers, que no s'hagi fet pública i que, de fer-se o haver-se fet pública, podria influir o hagués influït de manera apreciable sobre la seva cotització en un mercat o sistema organitzat de contractació». Aquest mateix concepte s'aplica «als valors negociables o instruments financers respecte dels quals s'hagi cursat una sol·licitud d'admissió a negociació en un mercat o sistema organitzat de contractació». Amb relació als instruments financers derivats sobre matèries primeres, es considera informació privilegiada «tota informació de caràcter concret, que no s'hagi fet pública, i que es refereixi directament o indirectament a un o a diversos d'aquests instruments financers derivats, que els usuaris dels mercats en què es negociïn aquests productes esperarien rebre d'acord amb les pràctiques de mercat acceptades en aquests mercats».
    L'ús d'informació privilegiada és un delicte dolós, de mera activitat. El Codi penal fa un tractament diferenciat del delicte d'ús d'informació privilegiada, que tipifica l'article 284.3, i el delicte de fugida d'informació privilegiada en el mercat borsari, que recull l'article 285.
  • V. t.: delicte de mera activitat n m
  • V. t.: delicte dolós n m