Back to top
 • ca  dació de fe, n f
 • es  dación de fe

Definition
Afirmació del notari en virtut de la qual autoritza el document que queda sota la salvaguarda dels tribunals i no pot ser contradit per altres mitjans de prova si prèviament no és declarat fals.
 • ca  reconeixement de deute, n m
 • ca  debitori, n m sin. compl.
 • es  debitorio
 • es  reconocimiento de deuda
 • fr  reconnaissance de dette
 • en  acknowledgement of a debt

Definition
Acte pel qual el deutor admet l'existència d'una obligació, generalment pecuniària, i de les seves condicions, i s'obliga a complir-la.
declaració d'hereus abintestat declaració d'hereus abintestat

 • ca  declaració d'hereus abintestat, n f
 • es  declaración de herederos ab intestato

Definition
Procediment judicial o notarial destinat a determinar qui són els hereus de la persona que ha mort sense fer testament.

Note

 • Si els hereus són en línia ascendent o descendent o és el cònjuge, correspon fer-la al notari. Sí són altres parents o la Comunitat Autònoma o l'Estat, correspon a l'autoritat judicial.
declaració d'obra nova declaració d'obra nova

 • ca  declaració d'obra nova, n f
 • es  declaración de obra nueva

Definition
Escriptura atorgada pel contractista, el promotor o el propietari d'un edifici de nova construcció, mitjançant la qual es descriu l'immoble.
declaració de voluntat declaració de voluntat

 • ca  declaració de voluntat, n f
 • es  declaración de voluntad
 • fr  déclaration de volonté

Definition
Expressió formal del consentiment d'una persona a un negoci jurídic.
declaració jurada declaració jurada

 • ca  declaració jurada, n f
 • es  declaración jurada
 • fr  déclaration sous serment
 • fr  déclaration sur l'honneur

Definition
Manifestació oral, escrita o mímica feta sota jurament o promesa a requeriment d'autoritat judicial o administrativa.
 • ca  definició, n f
 • es  deffinitio
 • es  definición

Definition
Pacte en el qual els descendents renuncien als drets successoris o a la llegítima que els pot correspondre en la successió futura dels seus ascendents amb ocasió d'alguna donació que reben o han rebut d'aquests.

Note

 • És un pacte propi del dret de Mallorca.
 • ca  degà | degana, n m, f
 • es  decano

Definition
Persona que presideix un col·legi notarial i els seus òrgans de govern col·legiats.
delegat de districte | delegada de districte delegat de districte | delegada de districte

 • ca  delegat de districte | delegada de districte, n m, f
 • es  delegado de distrito

Definition
Notari que representa la junta directiva del col·legi en un districte notarial determinat.
demarcació notarial demarcació notarial

 • ca  demarcació notarial, n f
 • es  demarcación notarial

Definition
Delimitació, establerta per decret, de l'àmbit territorial i la capitalitat dels districtes notarials i de les localitats on s'estableixen una o més notaries.