Back to top
 • ca  ratificació, n f
 • es  ratificación
 • es  refrendamiento
 • fr  ratification

Definition
Declaració de voluntat per la qual una persona confirma els negocis que una altra ha conclòs en nom seu sense autorització prèvia i els assumeix.
reconeixement de deute reconeixement de deute

 • ca  reconeixement de deute, n m
 • ca  debitori, n m sin. compl.
 • es  debitorio
 • es  reconocimiento de deuda
 • fr  reconnaissance de dette
 • en  acknowledgement of a debt

Definition
Acte pel qual el deutor admet l'existència d'una obligació, generalment pecuniària, i de les seves condicions, i s'obliga a complir-la.
reconeixement de filiació reconeixement de filiació

 • ca  reconeixement de filiació, n m
 • es  reconocimiento de filiación

Definition
Acció per la qual una persona declara la seva paternitat o maternitat respecte d'una altra, amb les formalitats que la llei exigeix.
 • ca  règim de béns, n m
 • es  régimen de bienes

Definition
Conjunt de normes que regeixen les relacions patrimonials entre els esposos.

Note

 • Llevat de pacte en capítols matrimonials, a Catalunya i les Illes Balears regeix supletòriament el règim de separació de béns. La constància del règim de béns a les escriptures és imprescindible per a la qualificació dels efectes dels contractes en què són part persones casades.
règim de comunitat de béns règim de comunitat de béns

 • ca  règim de comunitat de béns, n m
 • es  régimen de comunidad de bienes

Definition
Règim de béns en què es consideren comuns els béns que adquireixen els cònjuges durant el matrimoni i, a vegades, també els que eren de cada un en el moment de celebrar el matrimoni o convenir el règim.

Note

 • La comunitat pot ser universal o parcial. En el primer cas, es fan comuns tots els béns que tenien els esposos abans de celebrar el matrimoni o de convenir el règim. Al territori de Tortosa es coneix com a agermanament. En el segon cas pot haver-hi diverses tipologies segons els béns que es facin comuns, que poden ser només les adquisicions a títol onerós, tots els béns mobles preexistents i a més les adquisicions a títol onerós i d'altres, de manera que, a més d'un patrimoni comú, cada cònjuge té un patrimoni privatiu. El règim de comunitat parcial que regula el Codi civil espanyol és el règim de societat de guanys.
règim de participació en els guanys règim de participació en els guanys

 • ca  règim de participació en els guanys, n m
 • es  régimen de participación en las ganancias

Definition
Règim de béns que atribueix a qualsevol dels cònjuges, en el moment de l'extinció del règim, el dret a participar en els guanys obtinguts per l'altre durant el temps en què el règim ha estat vigent.

Note

 • A les comarques del Camp de Tarragona, el Penedès i el Priorat aquest règim es coneixia amb la denominació associació a compres i millores que es regia pel costum del lloc. Actualment el regula el Codi de família.
règim de separació de béns règim de separació de béns

 • ca  règim de separació de béns, n m
 • es  régimen de separación de bienes

Definition
Règim de béns en què cada cònjuge conserva la titularitat i la lliure disposició dels béns de què era titular abans del matrimoni i dels que adquireix mentre duri.

Note

 • A Catalunya i a les Illes Balears, a manca de pacte, hi són subjectes tots els matrimonis.
règim de societat de guanys règim de societat de guanys

 • ca  règim de societat de guanys, n m
 • es  régimen de gananciales
 • fr  société d'acquets

Definition
Règim de béns en què es consideren comuns als dos cònjuges els béns adquirits a títol onerós durant el matrimoni.
 • ca  registre civil, n m
 • es  registro civil
 • fr  registre des actes de l'état civil
 • en  registry office

Definition
Registre públic on consta tot el que es refereix al naixement, el matrimoni, la defunció i la resta d'actes relatius a l'estat civil dels ciutadans d'un estat.
registre d'actes d'última voluntat registre d'actes d'última voluntat

 • ca  registre d'actes d'última voluntat, n m
 • es  registro de actos de última voluntad
 • fr  registre des testaments

Definition
Registre públic on s'inscriu l'atorgament de testament i d'altres actes d'última voluntat.