Back to top
 • ca  habilitació, n f
 • es  habilitación

Definition
Autorització conferida a un funcionari públic perquè pugui realitzar funcions que en principi no li són pròpies o les pugui realitzar fora del seu àmbit o districte.
 • ca  habitació, n f
 • ca  estatge, n m sin. compl.
 • es  habitación
 • fr  habitation

Definition
Dret real essencialment inalienable, constituït a favor d'una o més persones físiques, que comporta la facultat d'ocupar en un immoble aliè la part necessària per a atendre les seves necessitats d'habitatge i les de les persones que hi conviuen, encara que n'augmenti el nombre.

Note

 • Estatge és una denominació pròpia de l'illa de Mallorca.
 • ca  herència, n f
 • es  herencia
 • fr  hérédité

Definition
Conjunt de béns, drets i obligacions del causant que no s'extingeixen per la mort i que es transmeten a l'hereu.
 • ca  heretament, n m
 • es  heredamiento
 • fr  héritage

Definition
Institució contractual d'hereu que s'atorga en capítols matrimonials.

Note

 • Pot ser a favor dels contraents, dels fills del contraents o dels esposos mútuament.
 • ca  heretant, n m, f
 • es  heredante

Definition
Persona que atorga un heretament en favor d'una altra.
 • ca  hereu | hereva, n m, f
 • es  heredero
 • fr  héritier
 • en  heir

Definition
Persona que succeeix el causant d'una herència amb caràcter universal.
hereu abintestat | hereva abintestada hereu abintestat | hereva abintestada

 • ca  hereu legítim | hereva legítima, n m, f
 • ca  hereu abintestat | hereva abintestada, n m, f sin. compl.
 • es  abintestato
 • es  heredero ab intestato
 • es  heredero legítimo
 • fr  héritier ab intestat
 • fr  héritier légal
 • fr  héritier légitime
 • en  abintestate heir
 • en  heir at law

Definition
Persona que, a manca d'hereu voluntari, és cridada a l'herència per disposició legal.
hereu de confiança | hereva de confiança hereu de confiança | hereva de confiança

 • ca  hereu de confiança | hereva de confiança, n m, f
 • es  heredero de confianza

Definition
Persona física designada pel testador perquè doni als béns de l'herència la destinació que aquest li hagi encomanat confidencialment.
hereu legítim | hereva legítima hereu legítim | hereva legítima

 • ca  hereu legítim | hereva legítima, n m, f
 • ca  hereu abintestat | hereva abintestada, n m, f sin. compl.
 • es  abintestato
 • es  heredero ab intestato
 • es  heredero legítimo
 • fr  héritier ab intestat
 • fr  héritier légal
 • fr  héritier légitime
 • en  abintestate heir
 • en  heir at law

Definition
Persona que, a manca d'hereu voluntari, és cridada a l'herència per disposició legal.
hereu per fiduciari | hereva per fiduciari hereu per fiduciari | hereva per fiduciari

 • ca  hereu per fiduciari | hereva per fiduciari, n m, f
 • es  hederero por fiduciario

Definition
Hereu instituït pel cònjuge supervivent o els dos parents més propers entre els seus fills o els seus descendents.