Back to top

Criteris terminològics

Presentation
VALVULOPATIA, ARRÍTMIA, MIOCARDIOPATIA, CARDIOMIOPATIA, CARDIOPATIA CONGÈNITA O CARDIOPATIA ISQUÈMICA? VALVULOPATIA, ARRÍTMIA, MIOCARDIOPATIA, CARDIOMIOPATIA, CARDIOPATIA CONGÈNITA O CARDIOPATIA ISQUÈMICA?

 • ca  VALVULOPATIA, ARRÍTMIA, MIOCARDIOPATIA, CARDIOMIOPATIA, CARDIOPATIA CONGÈNITA O CARDIOPATIA ISQUÈMICA?
 • es  arritmia (arrítmia), n f
 • es  cardiomiopatía (miocardiopatia), n f
 • es  cardiopatía congénita (cardiopatia congènita), n f
 • es  cardiopatía isquémica (cardiopatia isquèmica), n f
 • es  miocardiopatía (miocardiopatia), n f
 • es  valvulopatía (valvulopatia), n f
 • fr  arythmie (arrítmia), n f
 • fr  cardiomyopathie (miocardiopatia), n f
 • fr  cardiopathie congénitale (cardiopatia congènita), n f
 • fr  cardiopathie ischémique (cardiopatia isquèmica), n f
 • fr  valvulopathie (valvulopatia), n f
 • en  arrhythmia (arrítmia), n
 • en  cardiomyopathy (miocardiopatia), n
 • en  congenital heart disease (cardiopatia congènita), n
 • en  ischemic heart disease (cardiopatia isquèmica), n
 • en  valvular heart disease (valvulopatia), n

Criteris d'especialitat > Ciències de la salut

Definition
Tant valvulopatia, com arrítmia, com miocardiopatia i cardiomiopatia, com cardiopatia congènita, com cardiopatia isquèmica i com valvulopatia (tots, noms femenins), es consideren formes adequades, encara que tenen significats una mica diferents perquè designen malalties del cor diverses.

- Una valvulopatia és una alteració patològica d'una vàlvula cardíaca, que es manifesta com a estenosi, com a insuficiència valvular o com una combinació de tots dos efectes.
. L'equivalent castellà és valvulopatía; el francès, valvulopathie, i l'anglès, valvular heart disease.

- Una arrítmia (forma recollida en el diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans) és un trastorn o una alteració del ritme cardíac.
. L'equivalent castellà és arritmia; el francès, arythmie, i l'anglès, arrhythmia.

- Una miocardiopatia (forma també recollida en el diccionari normatiu), o el sinònim complementari cardiomiopatia, és un trastorn estructural o funcional del miocardi.
. Els equivalents castellans són cardiomiopatía i miocardiopatía; el francès, cardiomyopathie, i l'anglès, cardiomyopathy.

- Una cardiopatia congènita (forma recollida com a exemple en el diccionari normatiu) és una lesió cardíaca present des del naixement que correspon a una anomalia del desenvolupament embrionari del cor.
. L'equivalent castellà és cardiopatía congénita; el francès, cardiopathie congénitale, i l'anglès, congenital heart disease.

- Una cardiopatia isquèmica és una lesió cardíaca que apareix com a conseqüència d'una descompensació entre l'aportació d'oxigen al miocardi a través les coronàries i les necessitats de consum d'oxigen del teixit miocàrdic. Pertanyen a les cardiopaties isquèmiques l'infart de miocardi i l'angina de pit.
. L'equivalent castellà és cardiopatía isquémica; el francès, cardiopathie ischémique, i l'anglès, ischemic heart disease.

Note

 • Podeu consultar les fitxes completes de valvulopatia, arrítmia, miocardiopatia, cardiopatia congènita i cardiopatia isquèmica al Cercaterm, i també el document de criteri original, La terminologia de La Marató dedicada a les malalties del cor, en l'apartat "L'apunt terminològic" del web del TERMCAT (www.termcat.cat/ca/Comentaris_Terminologics/Apunts_Terminologics/225/).